Серия работилници Мениджмънт инкубатор

Стабилна основа от ключови знания и умения за управление на хора и екипи

Серията работилници Мениджмънт инкубатор създава стабилна основа от ключови знания и умения за управление на хора и екипи. Особено подходяща за новоназначени или “самоформирани“ мениджъри, които желаят да имат стабилна основа от структурирани знания и практични умения.

Уменията за управление на хора и екипи не са просто набор от теории и модели. Те касаят нашето поведение във всеки момент от работното ни ежедневие - да мотивираме и менажираме ефективно хора и екипи, да реализираме и управляваме промени в несигурни времена, да открием естествената си идентичност като лидери. Този широк набор от умения изисква разбиране и най-вече практика и подкрепа в прилагането. Затова в Мениджмънт инкубатор залагаме на учене чрез преживяване и правене в среда и съмишленици и ценни партньори.

За тази цел Мениджмънт инкубатор съчетава добре подбрани практически модели с ролеви игри, разглеждане и разиграване на казуси, решаване на реални, живи казуси от компании опериращи на българския пазар, бизнес симулации, методологията LEGO® Serious Play®, както и инструменти за самооценка и развитие на индивидуалния капацитет на мениджъра.

 

За кого е Мениджмънт инкубатор?

>> Експерти, на които им предстои да поемат мениджърска позиция, да намерят естествената си лидерска идентичност и да управляват екип.

>> Новоназначени мениджъри, които целят да структурират ключовите си инструменти за успех в управлението на хора и управление на промяната.

>> Мениджъри, които до този момент са се справяли с „човешката” страна на своята работа по интуиция и желаят да структурират и допълнят своя опит в стабилен фундамент, въз основа на който да дадат нов тласък на развитието си като екипни лидери.

 

Какви са ползите от серията за участниците?

  • Структурирани и холистично свързани помежду си фундаментални знания за управление на хора и екипи.
  • Виждане как управлението и развитието на хора и екипи подкрепят развитието и постигането на резултати в общ бизнес контекст.
  • Практически опит за иницииране, реакция, модериране, напътстване на основните стъпки и действия при управлението на хора, екипи, промяна.
  • Обмяна на опит с експерти и мениджъри в различни индустрии, привлечени от обща цел – собственият им прогрес като мениджъри и лидери.