Управление на мотивацията в динамично време

Програмата дава структурирано разбиране какво е мотивация, от какво зависи, кои са ключовите мотивационни фактори и как да ги разпознаваме.

Изправени пред предизвикателства, това, което продължава да движи хората, е всъщност тяхната вътрешна мотивация. От една страна, тя е далеч по-невидима и трудна за управление от външните мотиватори. От друга, мениджърът, който я разбере и успее да повлияе положително върху нея, ще бере щедрите плодове на високо-мотивираните хора и екип.

Програмата дава структурирано разбиране какво е мотивация, от какво зависи, кои са ключовите мотивационни фактори и как да ги разпознаваме в поведението на хората, които управляваме. И най-важното – дава палитра от конкретни практически подходи на мениджъра да въздейства положително на различните мотиватори. Разбира се, в унисон с интересите и целите на екипа, и организацията!

 

Формат на обучението

Обучението съчетава игрален обучителен сериал, ключови видео-концепции, практически задачи за самоподготовка за връзка с работната реалност и виртуални фасилитирани сесии в реално време за обратна връзка и напътствия.

 

Ползи от обучението

>>Улеснено възприемане на концепции и методи

Илюстриране на обучителното съдържанието чрез, базирана на реални работни ситуации, историята на един екип и техния лидер, който има задача да ги мотивира и сплоти за постигане на бизнес резултати.

 

>> Надграждане на знания и практически умения

Структурирано разбиране на мотиваторите в работата (вътрешни и външни) и палитра от мениджърски подходи за положително въздействие върху мотивацията в екипи.

 

>> Приложение в реални задачи и директна обратна връзка

Съчетаване на практически задачи с интерактивни сесии наживо с опитни фасилитатори с цел интернализиране и тестване на наученото и обратна връзка.

 

Темите на фокус

>>Какво е мотивация? Разликата между вътрешна и външна мотивация

>>Силните и слаби страни на външната мотивация

>>10 ключови вътрешни мотиватора

>>Разговори за разкриване на вътрешни мотиватори – ключови въпроси и умения

>>Подходи на мениджъра въздействие върху вътрешните мотиватори

>>Мотивация и манипулация