Поколенията на работното място: подходи на лидера

Базирана на реални работни ситуации, историята на един екип от четири различни поколения и техния лидер, който има задача да ги сплоти, за да да постигне резултат.

Динамиката, с която се променя средата на живот и работа е все по-голяма. Това предпоставя хората от различни поколения да имат разлика в нагласите към себе си, живота и работата. Да се държат и действат по различен начин при един и същи условия. 

В момента на пазара на труда са активни четири поколения (Baby boom, X, Y, Z). Ако имате късмета и нещастието във вашия екип да имате само едно поколение, дали ще е така завинаги? Бизнесът ще спечели, ако добавите разнообразие, но само ако умеете да го управлявате адекватно.

 

Обучителни елементи

Обучителен сериал

Базирана на реални работни ситуации, историята на един екип от четири различни поколения и техния лидер, който има задача да ги сплоти, за да да постигне резултат.

 

Практически знания и умения

Специфики на поколенията: отношение към работа и работодател, конфликти и мотивация в работна среда. Лидерски подход - модел за сътрудничество между поколенията.

 

Приложения и обратна връзка

Практически задачи за приложение в реалността на участниците и интерактивни сесии с опитни фасилитатори с цел обратна връзка и напътствия.