alternative MBA (aMBA)

Интерактивна, основана на обмен на знания и идеи между опитни бизнес практици 10-месечна програма.

Целите да се развивате професионално - имате достъп до книги и вдъхновяващи презентации, но от опит знаете, че има още път до практическoто им приложение във вашата реалност? Търсите формат на обучение, в който да няма излишна теория, който да позволява веднага да приложите наученето и това да ви коства умерена инвестиция във време и бюджет?

 

Какво е Alternative MBA

Alternative MBA (aMBA) е интерактивна, основана на обмен на знания и идеи между опитни бизнес практици 10-месечна програма. Създава безрискова среда от съмишленици за практикуване и интернализация на нови умения. Всяка тема е представена през примери и прилагане на знания и умения в контекста на реални бизнес казуси на компании от българския пазар.

 

За кого е Alternative MBA

>> aMBA е за професионалисти, които целят да катализират своя потенциал и за които приложимите знания са по-стойностни от “тежестта” на дипломата.

>> Експерти и мениджъри с богат практически опит, на които им предстои или вече са поели бизнес управлението на определена структура и/или екип.

>> Мениджъри-собственици на компании, които са придобили немалка част от своите бизнес умения в реалната си практика, но имат нужда да ги структурират, допълнят и осъвременят.

>> Професионалисти, които обмислят стартиране на бизнес въз основа на натрупания опит, експертиза и контакти – актив, който могат да вградят в бъдещо бизнес начинаниe.

 

Израстване в Alternative MBA

Няма тайни или преки пътища, когато става дума за обучение и растеж. В аМВА ученето се свежда до два основополагащи елемента.

Първият елемент е правене и упражняване. Истинското обучение се случва, когато не просто консумирате дадена информация, а се ангажирате да правите, докато новото знание стане част от вас; да играете и преживявате нови знания и умения чрез директно приложение в симулирани и реални работни ситуации.

Вторият елемент е общността. Учите от фасилитаторите и гост-говорители, един от друг като участници като споделяте опит, идеи, различни гледни точки и черпите от знанията на професионалисти от други браншове и индустрии. Заедно изграждаме колективно знание и стигаме до онези „Аха!“ моменти на бизнес прозрения.

 

 

16-ият випуск на aMBA започва в средата на октомври 2021 г. Програмата се състои oт два семестъра и включва 9 дисциплини. Есенният семестър се провежда в периода октомври 2021 г. – февруари 2022 г., а пролетният в периода март 2022 г. – юни 2022 г. Сесии се провеждат присъствено и онлайн в удобно за работещи време – привечер и през уикендите.

До 19 септември може да кандидатстване за участие с частична стипендия! Научете повече за конкурса тук: http://www.thebusinessinstitute.eu/bg/amba-16/

Ако имате интерес или въпроси за програмата, можете да се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.