Eзиково обучение за нуждите на вашия бизнес по метода "Сугестопедия"

Езиков център Алегро Виваче предлага курсове по чужди езици под формата на фирмено обучение, което може да бъде проведено във вашата организация или, при желание в наш център. Можете да изби...

Езиков център Алегро Виваче предлага курсове по чужди езици под формата на фирмено обучение, което може да бъде проведено във вашата организация или, при желание в наш център. Можете да избирате между стандартен сугестопедичен курс с вариация от нива или такъв с бизнес насоченост. Курсовете са интензивни или екстензивни и се провеждат по специално разработена според нуждите на организацията обучителна програма.

Стандартният езиков курс е препоръчително интензивен и се състои от 100 уч. ч., разпределени в 5 седмици по 5 посещения седмично (4 уч. ч. на ден). Екстензивният вариант на този курс може да бъде с честота 2 или 3 пъти седмично.

Интензивният бизнес курс се състои от 80 уч. ч., разпределени в 5 седмици по 4 посещения (4 уч. ч. на ден), а екстензивният е в рамките на 10 седмици по 2 посещения.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Приоритетно развитие на устната комуникация за работа в международна среда: разговори на общи и професионални теми.

Изграждане на ефективни умения за участие в бизнес събрания, срещи и преговори, телефонни и конферентни разговори.

Изграждане на умения за правене на кратки представяния и мултимедийни презентации за плавен и ефективен работен процес.

Развитие на ефективни умения за участие в интервю за работа на кандитат за позиция или провеждане на такова от служител.

Подобряване на уменията за дискусия по различни бизнес теми (предприемачество, бизнес план, развитие на персонала и др.)

Обучението ще има предварително уточнени цели и ще бъде съобразено с езиковите потребности на служителите ви.

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

 
  • Уникалното в сугестопедията е, че заложените в курса високи учебни цели се постигат в много стимулираща и релаксираща среда, без напрежение и умора;
  • Сугестопедичното обучение постига бързо премахване на комуникативните бариери, увеличава  увереността, компетенциите и мотивацията за свободен разговор с англоговорящи клиенти и колеги;
  • Сугестопедията създава условия за едновременно бързо усвояване на бизнес съдържание и бизнес комуникативни умения чрез средствата на изкуството – около 1500 нови думи, фрази, термини, както и граматически структури, използвани в естествена среда на професионално и човешко общуване;
  • Във формата на обучението са включени множество ролеви игри и интензивни форми на групова работа, което води до подобряване на уменията за работа в екип;
  • По време на сугестопедичното обучение се разкриват интелектуалните, творчески, емоционални  и паметови  резерви на личността;
  • Допълнителната самоподготовка е минимална и по желание за тези, които искат да усъвършенстват писмените си комуникативни умения.