eHR - Система за управление на електронни трудови досиета

Дигитализирайте процесите по създаване, управление и съхранение на трудови досиета.

eHR e система за създаване и управление на електронни трудови досиета.

Посредством технологични решения, успяхме да разработим иновативен продукт, който дигитализира създаването, подписването, съхраняването и споделянето на документи и е в съответствие с трудовото законодателство и законодателството за защита на личните данни.

 

Вярваме, че внедряването на иновативни решения помага на бизнесите да бъдат по-ефективни, като намалява оперативната работа и спестява време и разходи на собственици и техните служителите. 

 

 

Функционалности на системата:

  • Създаване на електронно трудово досие
  • Цифровизиране на хартиени трудови досиета
  • Онлайн съхранение и архивиране на досиета
  • Мигновени справки и извлечения
  • Създаване на електронни документи
  • Електронно подписване на документи
  • Онлайн изпращане и получаване на документи и изявления
  • Удостоверяване на действия с правно значение 

 

Защо еHR e правилният избор за Вашия бизнес!

>> В пълно съответствие с европейското и национално законодателство

>> Висока сигурност при съхранение на документи от трудовото досие 

>> Дистанционно подаване и получаване на документи към и от работодателя

>> Валидно подписване с личен електронен подпис

>> Удостоверено връчване на документи, което става бързо и надеждно

>> Web-базирана система, достъпна от всяко място и устройство

>> Без разходи за издаване и поддръжка на електронния подпис от страна на служителите

>> Лесен достъп до готови форми на основни документи в трудовото правоотношение 

>> Валидни правни изявления и връчвания в системата 

>> Създаване на електронни оригинали 

>> Лесен импорт и експорт на данни

>> Бързи справки и достъп до трудовото досие

>> Създаване на лесен за управление дигитален архив

 

Ако желаете да тествате системата и да разберете как еHR може да бъде в помощ на Вашия бизнес, свържете се с нас на info@еhr.bg или посетете нашия уебсайт www.ehr.bg.