Роботизирана Автоматизация на Бизнес Процесите (RPA)

Роботизацията на бизнес процесите (RPA) е решение, което може да подпомогне редица бизнеси, повишавайки тяхната продуктивност, намалявайки разходите , елиминирайки човешките грешки и създава...

Роботизацията и автоматизацията на бизнес процесите (RPA) се превръща в изключително актуална тема в световен мащаб. Според редица международни проучвания и анализи се очаква автоматизацията да става все по-неизбежна в сферата на бизнеса, както и да трансформира над 53 милиона работни места в Европа до 2030 година.

Какво представлява роботизацията и автоматизацията на процесите (RPA)?

RPA е технология, използваща компютърен софтуер или „робот” за възпроизвеждането на стъпките, извъшвани от човека, взаимодействащ си с дигитални системи при изпълнението на даден бизнес процес. Роботите не зависят от външни фактори и могат да могат да работят неуморно 24 часа на ден, 7 дни в седмицата

Роботизацията на бизнес процесите е решение, което може да подпомогне редица бизнеси, повишавайки тяхната продуктивност, намалявайки разходите , елиминирайки човешките грешки и създавайки на значително по-голяма сигурност в отделите.

Какво прави роботизацията?

RPA роботите имитират повечето извършвани от човека дейности.  Те могат да се
вписват в различни приложения, да местят файлове в папки, да извършват „copy § paste” на информация,  да попълват формуляри,  да извличат данни от документи,  да извличат  информация от  уебстраници и др.

RPA цели да замени повтарящите се и досадни задачи изпълнявани от хората, с виртуална работна сила. За хората остава взимането на решения, обработването на изключенията и осигуряването на надзор. 

С какво роботизацията може да бъде полезна за бизнеса?

·  Работа 24/7, без зависимост от външни фактори

· Освобождаване на служителите от еднотипните задачи и тяхното фокусиране върху по-стратегически цели на организациите

·  Повишаване на продуктивността и ефективността  на отделите

·  Значително по-бързо изпълнение на задачите

·  Бърза възвръщаемост на вложената инвестицията

·  До 85% спестяване на разходи

·  Елиминиране на човешките грешки

Кои сме ние?

Сървис Центрикс е българска компания с богат опит и широка експертиза в сферата на RPA. Ние сме единствената компания за България и едва трета в Централна и Източна Европа със статут „Златен партньор“, както и първият за България „Сертифициран партньор в мрежатата за услуги на един от световните лидери в областта на RPA - UiPath. Роботизирали сме над 260 процеса за клиенти в сферата на банковото дело, финансите,производството, логистиката, застраховането и др.

 

Категории: Общa темa/Other