Сертификационно обучение АНАЛИЗ НА ЛИЧНОСТНИЯ ПРОФИЛ /PPA/

Научете се да използвате психометричните инструменти, за да наемате правилните хора, разбирате повече своите колеги и какво ги мотивира, подкрепяте личностното развитие и екипността.

THOMAS INTERNATIONAL

Анализ на личностния профил (PPA)
Сертификационно обучение

Водено от треньор – експерт в областта, това онлайн сертифициращо обучение ще Ви научи всичко, което е важно да знаете, за да използвате умело Анализ на личностния профил (PPA) – психометричният инструмент на Thomas International, измерващ предпочитания стил на поведение на хората в работна среда.

Формат

Онлайн формат на обучението с треньор на живо.

Аудитория

Професионалисти Човешки ресурси, които използват психометрика за:

  • - целите на подбора;
  • - точно определяне на областите за развитие и обучение на служители и мениджъри;
  • - изграждане на ефективни екипи от успешни служители.

Ключови ползи

  • - Да познават теорията DISC, на която е изграден PPA.
  • - Да разберат какво измерва PPA и какви са множеството начини, по които може да се използва за подбор и развитие.
  • - Да развият компетенциите за администриране, тълкуване и даване на обратна връзка по различните доклади, които системата генерира.
  • - Да се научат да използват по най-добър начин PPA.
  • - Да разберат как да прилагат резултатите от оценката за различни бизнес нужди.
  • - Да се научат как да оценяват какви поведения са нужни за дадена позиция, както и как да използват резултатите за разбиране на областите за развитие и силните страни на съответния оценяван.

Продължителност

Три 3-часови виртуални сесии
27-28 юли и 24 август

Език на провеждане

Български език

Цена

1. Първи сертифициран експерт в компанията = 1,060 евро, без ДДС
2. Всеки следващ сертифициран експерт от една компания = 800 евро, без ДДС

По време на обучението бъдещите експерти по системата на Thomas International получават ИНДИВИДУАЛЕН ДОСТЪП до платформата на Thomas, която им позволява независима работа с инструмента и всички доклади, която системата генерира.