Коучинг компетенции за лидери

Курсът развива коучинг уменията като един от инструментите на лидера, което води до уверено и балансирано лидерство. Чрез незабавното прилагане на наученото, знанието се прехвърля в организа...

Защо да изберем лидерския курс на Erickson Coaching?

Erickson Coaching International е международен лидер в обучението на коучове от 1980 г. насам. През годините нашите програми са помогнали на много лидери, които търсят техники за коучинг като допълнение към вече съществуващите си лидерски умения.

Поради тази причина, Erickson създава курса Коучинг компетенции за лидери за подкрепа на лидерите в реалността, пред която са изправени днес. Този кратък, но практически курс се фокусира върху подготовката на основните коучинг техники, приложими както в индивидуална, така и в екипна среда.

Курсът развива коучинг уменията като един от инструментите на лидера, което води до уверено и балансирано лидерство. Чрез незабавното прилагане на наученото, знанието се прехвърля в организацията и се появява коучинг културата.

Коучинг компетенции за лидери също така позволява на лидерите и техните организации да създадат промяна – от подхода „заповед и контрол“ да преминат към овластяваща коучинг култура. Организациите и екипите ще открият и осъществяват по-добра комуникация, ще намалят появата на кризисни ситуации и конфликти, ще имат по-високо ниво на ангажираност на служителите, по-голяма степен на продуктивност и по-добри бизнес резултати. В съдържанието на програмата се използват реални случаи и сценарии. А фокусираният върху решенията коучинг подход е основното средство за справяне с тези ситуации. Лидери от всички нива в организациите са добре дошли да участват в тази програма, за да задълбочат лидерските си компетенеции, да споделят знанията си и да растат заедно с други изключителни лидери от цял свят.

За кого е създадено това обучение?

Обучението е подходящо да се проведе във всяка компания, която желае да развие коучинг компетенциите, за да:
– Подкрепи и насочи визията на компанията и стратегическите цели.
– Провокира и внедри промяна в културата.
– Задълбочи лидерските компетенции.
– Подхрани култура на съвършенство, отговорност и високо представяне.
– Използва оптимално многообразието в екипите и личните ценности, за да постигне целите си.

Участници:
– Изпълнителния директори
– Собственици
– Мениджъри
– Потенциални лидери
– Лидери на екипи
– Супервайзори

В края на обучението участниците ще могат да:

 

– Преценят кога да дадат съвет, кога да приложат коучинг, кога да обучат и кога да насочат като ментори.
– Използват конкретни коучинг въпроси, които да провокират нови навици за обмисляне на решения.
– Прилагат основните коучинг умения – слушане, задаване на овластяващи въпроси, поемане на отговорност.
– Създават модели за поемане на отговорност, които да подкрепят служителя и да повишат неговата ангажираност.
– Проведат конструктивен разговор фокусиран върху решенията, както в индивидуални срещи, така и в екипни.
– Разрешават конфликти в екипа и да се справят с противоречия.

Това обучение е признато от Международната коучинг федерация ICF като курс, който доставя общо 19,75 часа – учебни единици за продължаващо коучинг обучение (13,5 от тях са за ключови компетенции на ICF).

За допълнителна информация, моля свържете се с нас: 
erickson.bulgaria@tacktmiglobal.com
Мария Илиева +359 88 881 3281
Наталия Шкодрова  +359 88 235 1804