Audit - най-новата умна платформа за оценка на езикови умения

Audit by Intellect е платформа за езикова проверка от най-ново поколение. Платформата е B2B решение, с възможност за проверка на кандидати в четирите езикови умения. Бизнеси във всяка една и...

Нова, умна платформа за езиков одит

 

Audit by Intellect е иновативна платформа за проверка на знанията по чужди езици. Разработката на платформата е плод на дългогодишна работа и професионален опит на езикови експерти на езикови училища “Интелект” и на развойната дейност на студио “Фундаментал”. Опитът, който Интелект има в езиковата проверка и в провеждането на изпити за големи и малки компании, подкрепен с дигиталната и технологична иновация, превърна Audit една от предпочитаните платформи на специалистите в областта на човешките ресурси. Сега повече отвсякога преценката на нивото на езикова компетенция е точно, надеждно и ценово еластично.

 

В платформата, кандидатите за одит преминават през трите основни фази на езиковата проверка – езиков тест, писмена експозиция и устен изпит. Времето за изпит е съобразено с работния процес на кандидатите и с желанието на работаделя за времеви диапазони. Одитирането е индивидуално – за всеки кандидат е предвидена персонална сесия и персонален езиков експерт.

 

Тестова част – кандидатите преминават през изпит с нашия Intellect Modus. Intellect Modus e “умна” система за сервиране на езикови въпроси, която е с огромен интелектуален капацитет. Системата води кандидата до най-високите нива на неговите познания и съумява да прецени кои са силните и слабите области на познания на изпитвания. След успешен синтез и анализ, нивото на кандидата е успешно определено с 99.8% ниво на точност. Intellect Modus е система, която е в процес на патентоване на световния пазар, с което сме много горди.

 

Писмена част – всички знаем, че богатството на един език е видно от корпуса думи, които хората използват, когато пишат по дадена тема. Ето защо – втората част от изпита е именно писане на есе. Проверката на писменото експозе е от езиков експерт на Интелект, като нашите специалисти отправят много подробна обратна връзка за нивото на писмена компетенция на кандидата.

 

Устна част – третата и неизменно изключително важна част от одита на кандидата е устният изпит, който дава ясна индикация за свободното владеене на език на одитираното лице. Строгите критерии по които работим, осигуряват на компанията-възложител дескриптивна картина за езиковите умения на кандидата.

 

Ако желаете да проверите езиковото ниво на своите служители или сте мениджър Човешки ресурси в дадена компания, Audit by Intellect e сигурното, надеждно и професионално решение. Като езикова институция, ще Ви предоставим гаранция за езиковото ниво на Вашите служители или кандидат-служители. Осигуряваме Ви професионално изготвено досие, което може да бъде отправна точка на последващо надграждане на езика.

 

Вие сте телекомуникационна компания, банка или кол-център? Занимавате се с подемни машини, софтуер за производство на детски играчки? Нямате никаква грижа. Защото, ако решите, имаме възможност да изготвим персонализиран изпит само за Вас. Ваш личен асистент ще Ви преведе през процеса, необходим ни за събиране на информация и ето – имате отговори на въпроси, които могат да бъдат стратегически важни за Вас, като работодател.

 

Предимства на одитиране през платформата Audit на Intellect.

 

-       Бърз и лесен одит на всеки кандидат

-       Качествена обратна връзка

-       Професионално подаден репорт за постижения

-       Сигурна и утвърдена методика на оценяване

-       Възможност за персонализация

 

Audit by Intellect е платформа за езикова проверка от най-ново поколение. Платформата е B2B решение, с възможност за проверка на кандидати в четирите езикови умения. Бизнеси във всяка една икономическа сфера могат да се възползват от функционалността на Audit.

 

Доколко достоверен е Audit?

Платформата е построена върху фундамента на исторически лингвистичния модел IRTheory от 60. години на миналия век, в комбинация със съвременните възможности на изкуствения интелект. В допълнение, всеки одитиран курсист получава детайлизиран анализ на писмено изложение, след което за него се организира онлайн среща в дигитална среда с наш езиков специалист.

 

Колко човека от една компания могат да бъдат изпитани?

 

Имаме капацитета да изпитваме голям брой курсисти дневно, стига да сте заявили удобни за Вас времеви интервали.

 

Колко време протича един езиков одит?

 

Тестовата част отнема средно около 20 – 30 минути. Писмената част отнема 30-40 минути. Устното събеседване е 10 минути.

 

Какъв документ за извършен одит предоставяте?

 

За всеки одитиран кандидат, компанията-възложител получава изключително подробен отчет. Извън него, компанията-възложител получава и агрегиран отчет за всички кандидати, явили се на езиков одит.

 

За кои страни е валиден Одит?

 

Езиковият одит може да бъде реализиран в англо, немски и италиано- говорящи страни. Няма териториални ограничения.

 

Какво е необходимо за езиково одитиране?

 

Необходимо е да се свържете с нас – www.intellect.bg, да създадем Ваш корпоративен профил, в който да можете да заявявате кандидатите за одитиране.

 

Колко бързо се получава одита?

 

В рамките на два работни дни, всяка компания получава репорт за одитираните кандидати.