Contipso Learning

Contipso Learning - интернет базирана (SaaS) система, която дава решение за управление на знанията.

Contipso Learning е интернет базирана (SaaS) система, която дава решение за управление на знанията.

Системата осигурява, необходимото за управлението на знания, от тяхното създаване, съхранение, споделяне, актуализиране до мониторинг на активността и степента на възприемане.

Независимо дали вече използвате система за електронно обучение или ви предстои да оптимизирате обучителните процеси, Contipso Learning е решението на тази задача.

Чрез Contipso Learning вие получавате

Детайлна информация

Отчитане, статистика и мониторинг - детайлни филтри, справки и отчети, които с един клик ви дават обобщени и обработени резултати за всички участници включени в обучителния процес.

Оптимизиране на администрацията

Чрез базирано на правила, автоматично записване, промяна и отписване на хората в обученията, можете значително да разтоварите управленските екипи от неефикасни дейности.

Интерактивно мултимедийно съдържание

Чрез уникалния инструмент за създаване на онлайн курсове създавате обучително съдържание, което взаимодейства с обучаемите. Получавате и множество включени шаблони, ефекти и анимации, за бърза разработка на обучителни курсове, които ангажират и мотивират обучаемите.

Развитие и методическа подкрепа

Получавате технологична поддръжка, непрекъснато развитие и обновяване на системата за електронно обучение и методическа подкрепа за разработката на интерактивно обучително съдържание директно от опитни експерти.

Достъп от всякакви устройства

Адаптивен дизайн не само на интерфейса, но и на съдържанието, за да осигурите достъп на потребителите до инструкции, наръчници, обучения, процеси и скриптове, които се адаптират към устройството, което се използва в момента, за да се обучават в удобно за тях време и място.

Информация спрямо ролята

Достъп до необходимите и достатъчни данни, чрез графики за бързо информиране на ключовите управленски роли - Организатори обучения и Ръководители на екипи, за да може контрола върху натрупването и устойчивото развитието на знанията да се осъществява на всяко възможно ниво от организационната структура.

Мултиезично съдържание и интерфейс

Мултиезичност на платформата и възможност за лесна локализация на съдържанието на различни езици.

Вграден модул за виртуална обучителна зала

Получавате напълно интегрирана със системата виртуална обучителна зала за видео и аудио обучение, бяла дъска, споделяне на екрана и възможност за запис на сесиите.

Директен достъп до готови курсове

Можете да запишете вашите служители за курсовете предлагани от множество автори и обучителни организации в Contipso Catalog. Обучението и натрупаните резултати става директно във вашата система.

Шаблони и готови оформления

Пестите време за дизайн и анимиране, получавайки достъп до готови шаблони, оформления и съдържание директно достъпни в инструмента за създаване на интерактивни обучения.

Иновация базирана на опита

Contipso Learning e плод на 15 годишния опит на екип от обучители, психолози, методолози, дизайнери, програмисти и анализ на клиентските потребности на стотици организации.

Демо версия на Contipso LMS

Най-добрият начин да се запознаете с възможностите на Contipso LMS като система за създаване и провеждане на интерактивно обучение е да я видите в действие! Заредена с условни данни, в пълната и функционалност, без ограничения.