Сертификационна коучинг програма "Изкуството и науката в коучинга"

Сертифицирайте се като професионален коуч в най-голямото коучинг училище в света - Erickson Coaching International !

Изкуството и науката в коучинга/The Art and Science of Coaching е програма за обучение на коучинг професионалисти, акредитирана от Международната Коучинг Федерация (ICF), една от водещите институции в света. 

Тази програма е идеална за всички, които са ориентирани към развитието на хората и искат да направят кариера като корпоративни или индивидуални коучове в бизнеса или в живота. Тя помага на хората и екипите да се свързват, да живеят и работят на място с голяма отдаденост и мотивация.

Независимо дали сте физическо лице, желаещо да стане професионален коуч, или сте лидер в организация, който желае да се развива професионално чрез придобиване на коучинг умения, то нашата сертификационна коучинг програма ще Ви осигури най-всеобхватните инструменти в областта на коучинга.

Чрез успешното преминаване на програмата Изкуството и науката в коучинга, ще придобиете солидна основа в теорията и практиката на фокусирания към решения коучинг. Открийте как да помогнете своите клиенти да реализират най-високия си потенциал и да предприемат действия, които са в съответствие с тяхната визия. Запознайте се с ключовите фактори, които водят до съществена трансформация в човека и се научете да прилагате високоефективни коучинг подходи, за да създадете положителна промяна.

Програмата се провежда на българиски език, онлайн и състои от 4 модула.


Модул 1: Фокус и вдъхновение - 7-10 октомври 2021
В Модул 1 ще научите какво е ключово за коучинга като професионална реализация, как заедно с клиента да зададете правилата за коучинг сесията, така че да постигнете желаните резултати, как да приложите ефективно техниката „въздействащи въпроси“ (powerful questions), за да подкрепите клиентите при вземането на решения и действия.

Модул 2: Осъществяване на целите - 18-21 ноември 2021
В Модул 2 ще приложите практическите подходи за насърчаване на самоосъзнатостта на клиента и признаването на собствените му компетенции за развитие; ще можете да определяте основните вътрешни препятствия за ефективно постигане на целите.

Модул 3: Ценности и мотивация - 5-8 декември 2021
Целта на Модул 3 да повиши нивото Ви на осъзнатост относно това как умението да се свързваме с нашите най-дълбоки ценности подкрепя пътя ни към осъществяване на целите ни и изпълнението на проектите ни. В този модул ще научите как да подкрепяте клиента си да взима решения спрямо ценностите си и как да се справя с възникналите съпротиви.

Модул 4: Интегриране и завършване - 16-19 януари 2022
В Модул 4 ще научите как да прилагате принципите на фокусирана върху решението обратна връзка при оценяването на себе си и другите. Основен акцент са и мета-програмите, които ще изяснят разликите в комуникационните стилове и ще подкрепят по-ефективната комуникация с околните.

След завършването на тази програма, всеки участник получава ESFCC – Сертификат на Erickson за фокусиран в решенията коучинг (Erickson Solution-Focused Coach Certificate).
Програмата осигурява 128 часа коучинг обучение - ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours).

Започнете своята коучинг практика веднага след курса! Подкрепете хората от Вашия екип да развият и разкрият своите таланти или работете с индивидуални клиенти, които искат да доведат своите цели и мечти в бизнеса и живота до успешна реализация!

За допълнителна информация, моля свържете се с нас: 
erickson.bulgaria@tacktmiglobal.com
Мария Илиева +359 88 881 3281
Наталия Шкодрова  +359 88 235 1804