ПОЛИКОНТ ERP – софтуерно решение за ефективно управление на ресурсите в организацията

Ние ви предлагаме нещо повече от бизнес софтуер

 

Фирма “С+С Аутоматион” ООД е технологична компания, която разработва, внедрява, поддържа и непрекъснато усъвършенства софтуерната система ПОЛИКОНТ ERP. Системата е с богата функционалност и е предназначена за различни по своя характер, обем, задачи и структура организации.

ПОЛИКОНТ ERP съдържа повече от 40 модула, които автоматизират бизнес процесите. С нейна помощ се обработва, систематизира и анализира информацията за наличните фирмени ресурси. Подпомага се управлението на производството, складовото стопанство, финансово-счетоводните дейности, човешките ресурси, взаимоотношенията с клиентите.

ПОЛИКОНТ ERP осигурява висока степен на сигурност и защита на фирмените данни от неправомерен достъп.

Пет причини да ни изберете за Ваш партньор:

Ø Ясно осъзнаваме, че от труда ни зависи вземането на отговорни финансови и управленски решения. Решения, които се базират на достоверността на информацията, получавана чрез нашата система.

Ø Притежаваме разностранен опит, свързан с разработката и внедряването на софтуер в почти всички вертикални пазарни сегменти - тежка и лека промишленост, търговия, услуги, информационни технологии, държавна администрация, съдебна власт, общини, болници, учебни заведения.

Ø Предпочитан партньор сме, защото ние проектираме и изграждаме нашите системи в изключително кратки срокове. Резултатите от нашата работа са видими веднага след внедряването и носят незабавни ползи за нашите партньори.

Ø Важно предимство на проектите, които реализираме, е че адаптираме софтуерното решение към желаната и утвърдена технология на работа от страна на клиента, а не го принуждаваме да променя начина си на работа.

Ø Клиентите разчитат на нашия професионализъм и ние оправдаваме тяхното доверие при решаване както на ежедневно възникващи казуси, така и на сложни ситуации, изискващи солидна професионална подготовка и анализ на възникналите проблеми.

Повече информация можете да получите на www.polikont.bg