Кратък курс за щастие

Защото (само) щастливите хора създават добавена стойност

Кратък курс за щастие е обучителна вътрешнофирмена програма, която създадохме в условията на КОВИД-19. 

Защото човек сам избира дали килията му е на затворник или на монах. 

"Кой съм аз"

"Къде е моето място в системата на Семейната интелигентност"

"Какво казва съвременната наука за болестите и как мога да променя моите генетични програми"

Тези теми отваряме за различни екипи като адаптираме фокуса им съобразно специфичните нужди на организацията. 

Една от ключовите области, които идентифицирахме още преди 2 години, е "Танцът на промените или отношението ни към Живота и Смъртта".

Оказва се, че независимо от усилията на компаниите да управляват промените, обусловени от организационните трансформации и процеси, у всеки от нас е заложено сериозно предизвикателство, чието решаване, определя отношението ни към всяка промяна. 

И това е парадигмата ЖИВОТ-СМЪРТ. 

Ако я изпълним със смисъл, ако я разширим, ако я надградим - ще бъдем устойчиви. И като личности, и като служители. 

Специално по тази тема очаквайте допълнително информация в раздел "Статии". 

Категории: Мотивация/Motivation , COVID-19