Проучване върху ангажираността на служителите

Проучване върху ангажираността на служителите

 

20 години на сертифициране на Най-добрите Работодали и над 50 години на изследване на преживяванията на служителите, подкрепено със сериозна база данни от 15 милиона респонденти, на глобална база, показват, че:

Най-добрите Работодатели притежават конкурентно предимство при правене на бизнес с по-добро представяне по индексите на Най-добрите Работодатели.

Компаниите, които са успешни в създаването на устойчив бизнес, се характеризират с: висока ангажираност на служителите, ангажиращо лидерство, фокус към таланта и гъвкавост.

Ангажираност на служителите - Служителите говорят позитивно за своя работодател, имат намерение да останат в компанията и са мотивирани да положат допълнително усилие в работата.

Ангажиращо лидерство - Лидерите са силно свързани със служителите с цел осигуряване на ангажираност, комуникират ясна визия и демонстрират силни лични ценности.

Гъвкавост - Служителите наблюдават високата адаптивност и иновативност на компанията, както и предприемане на адекватни мерки в отговор на променящите се нужди на клиентите и динамичната бизнес средата.

Фокус върху таланта - Организацията се фокусира върху привличането и задържането на таланти и създава мотивираща среда в която хората могат да процъфтяват.

 

ЗАЩО ДА СЕ СЕРТИФИЦИРАТЕ

Разпознаване на стойността, да бъдеш сред Най-добрите Работодатели

 Разпознаваемост - Сертифицирането като Най-добър Работодател означава да бъдещ разпознат за демонстриране на здравословна работна среда. Това означава, че служителите са доволни от своето преживяване, и по-специално от аспектите, които са основни за преуспяването на организацията: ангажираност на служителите, гъвкавост, ангажиращо лидерство и фокус върху таланта.

Сравнителни данни за съпоставимост - Всички участници в програмата, получават ценна и детайлна информация, извлечена чрез нашият софтуер, за по-добро разбиране на мнението  на служителите във връзка с ангажираността, както и други параметри, както и поглед върху основните зони от работната среда с цел – планиране на активности за подобрение.

Позитивно влияние - Нашият опит показва, че да бъдеш разпознат като Най-добър работодател има позитивно влияние върху морала на служителите, повишава увереността на служителите и тяхната гордост, както и повлиява позитивно върху репутацията на Вашата организация пред клиенти, ивеститори и потенциални нови служители – спомага за привличането на таланти.

Подобрете своя бранд - Програмата Най-добрите работодатели е най-голямата програма със свeтовно присъствие, позволявайки Ви да изграждате своята работодателска марка на много пазари чрез сертифициране на ниво държава, регион или глобално.

Категории: Мотивация/Motivation