IM digital Leads - LinkedIn автоматизация и Lead Generation

LinkedIn автоматизация - Прост процес за автоматизация от 4 стъпки , който ви позволява да издигнете процесите си по търсене на кандидати и нови клиенти на следващото ниво. IM Digital Leads...

 

LinkedIn автоматизация и Lead Generation - Let the robot do the robot's work

Генерирайте до 10 пъти повече lead-ове с най-лесния софтуер за автоматизация на социалния outreach.

По-умно, бързо и безопасно от всяко друго съществуващо решение за автоматизация на prospect-инга в LinkedIn.

Какво предлага IM DIGITAL LEADS?

Прост процес за автоматизация от 4 стъпки , който ви позволява да издигнете процесите си по търсене на кандидати и нови клиенти на следващото ниво. IM Digital Leads отнема 5 минути настройка за да стартирате и работи незабелязано във фонов режим за да се фокусирате на closing-a.

С нашето решение вие можете напълно автоматично да изпратите до 100 персонализирани съобщения дневно до съществуващите си контакти от 1во ниво, както и да изпращате до 100 покани за приятелство на ден за да увеличавате мрежата си от контакти на автопилот. 

Намерете идеалните кандидати и проспекти

Използвайки нашата разширена функция за филтриране, можете да намерите своите перфектни потенциални кандидати за вашия изходящ cold approach процес. 

  • Таргетирано  търсене 
  • Съвместимост с Sales Navigator
  • Съвместим с LinkedIn Recruiter

Автоматизиране на различни кампании 

След задаване на желаните от Вас критерии на търсене, можете автоматично да създадете множество кампании за различен пазарен сегмент.

  • Автоматизиране създаването накампания за няколко желани сегмента.
  • Автоматизиране процеса на персонализиране 

Създаване на неограничен брой последващи съобщения

Увеличи своя шас за успех чрез неограничени на брой съобщения и отговори. Автоматичните последващи действия ви позволяват да увеличите процента на отговор и да увеличите броя на кандидатурите идващи от всяка кампания на автопилот.

  • Интелигентно откриване на отговор
  • Неограничени последователности от съобщения базирани на отговори

За какво може да се използва услугата :

Бързо достигане до стотици потенциални кандидати за работа. Правите търсене в LinkedIn за потенциални кандидати, настройвате вашето съобщение,персонализирате (с данните налични в LinkdIn профила на всеки човек (Име, Позиция, Работа и т.н.) или с данни от Ваш CRM без ограничение - можете да персонализирате до най0малкия детайл). 

Бързо достигане до стотици потенциални клиенти на вашата HR компания. Пример : Вие сте служител в HR компания, имяате успешно назначениа  на кандидат при Ваш клиент, но в процеса на подбор е имал още няколко много добри кандидат които си залсужават. Пускате търсене в LinkedIn (чрез sales Navigator) за професионалисти подобни на човека, който току що е назначил служителя. Стартирате кампания с персонализация в която казвате че имате на разположение няколко подходящи кандидати за {позиция} във {фирмата на новия ви потенциален клиент}