CHEQ - Повече от решение за вътрешна комуникация

Благодарение на CHEQ, задачите на мениджъри и HR специалисти могат да бъдат автоматизирани и подредени, свързани с всички в компанията.

CHEQ - Повече от решение за вътрешна комуникация

 

Комуникационен инструмент, който позволява дигитализирана, измерима и контролируема двупосочна комуникация в реално време. Той повишава ефективността на вътрешната комуникация с колеги, които в повечето случаи нямат служебен телефон и/или постоянен достъп до интранет.

 

Опции за няколко платформи: Viber, собствено приложение (Android и IOS)

 

Благодарение на CHEQ, задачите на мениджъри и HR специалисти могат да бъдат автоматизирани и подредени, свързани с всички в компанията. Повишаването на продуктивността започва с измерване!

 

Заявете демонстрация сега: https://cheqbot.com/?lang=bg