EY HR Academy

EY HR Academy е програма за придобиване на EY HR Academy диплома.

 

EY HR Academy е установена програма, насочена към изграждане на ключови компетенции на HR екипите, свързани с мобилност на персонала, привличане и задържане на таланти и администриране на трудовите правоотношения. Фокусът на програмата ни са последните предизвикателствата пред работодателите и ускоряващия ефект на COVID-19 върху тях в областта на личните и корпоративните данъци, социалното осигуряване, изчисляването на работните заплати, трудовото право и бизнес имиграцията в контекста на глобалните тенденции в управлението на човешките ресурси и изцяло променената работна среда в условията на пандемия.
 

Програмата е базирана на уебинар сесии по ваше желание и необходимост, включващи въпроси и отговори по представените теми, както и примери от практиката. Програмата се провежда на български език, но имаме възможност и за пригодени на английски език сесии. Програмата е предназначена за HR специалисти, данъчни директори, счетоводители, както и други специалисти, занимаващи се с персонала на компаниите. В края на всеки модул на участниците ще бъде издаден сертификат. При успешно завършване на цялата програма ще бъде издадена EY HR Academy диплома.
 

Модул 1: Международна  мобилност на персонала в новите условия на работа
 

Модулът включва представяне на ключови изисквания при командировки,  дистанционна работа в чужбина, изпращане и посрещане на служители към и от чужбина, приложими за широк кръг индустрии, както и дискутиране и решаване на примерни казуси.
 

Модул 2: Решения за привличане и задържане на таланти
 

Модулът включва представяне на различни типове мотивационни схеми, социални придобивки, възможности за гъвкаво работно време и видове обучения, отговарящи на новите предизвикателства. Ще бъдат изложени тяхното данъчно, социално-осигурително и трудовоправно третиране, както и реални примери от добрите практики.
 

Модул 3: Предизвикателства в администрирането на трудовите правоотношения  и изчисляването на възнагражденията
 

Модулът е насочен към изграждане на ключови компетентности, свързани с администрирането на трудовите правоотношения и изчисляването на възнагражденията, както и представяне на казуси и предизвикателства от практиката.
 

Лектори:

Невена Ковачева - Асоцииран съдружник Данъци, Глобална мобилност

Милена Благоева - Асоцииран съдружник, Финансово-счетоводни и пейрол услуги

Виктор Митев - Асоцииран съдружник Международни данъчни и правни сделки

Ребека Клейтман - Мениджър Трудово правоКъм продукта