Проучване на тенденциите в обучението и развитието/Learning & Development Trends Survey

Проучване на тенденциите в обучението и развитието / Learning & Development Trends Survey

Проучване на тенденциите в обучението и развитието/Learning & Development Trends Survey

Последните две години ни потвърдиха, че бързото усвояване и прилагане на знания е една от най-ценните личностни характеристики, но и практика на всяка компания, която се стреми към успех.

Успешната формула не е една – професионалистите в областта на обучение и развитие имат възможност да осъществяват множество проекти и да експериментират с различни практики.

И това прави работата им толкова вълнуваща!

Споделете и вие как отговаряте на нуждите за обучение и развитие в организацията и как надграждате знанията и уменията на хората! Целта на проучването е да съберем и споделим тенденциите  и работещите практики в областта в последните две години.

Може да попълните  проучването тук: https://survey.zohopublic.eu/zs/odBj8h

ПОДАРЪК:  Всеки от Вас ще получи 15% отстъпка при записване обучение провеждано на български език от Отворената ни програма.

 

....................................................................................................................

The past few years have proven us all that the quick gaining and application of knowledge is one of the most valuable characteristics of anyone aiming at success – people and companies both.

The right formula may be different for everyone – the learning and development professionals have the opportunity to execute various projects and to experiment with myriad of practices. And this is what makes their job so exciting, indeed!

Share in our Learning and Development Trends Survey the way you answer the needs for training and development in your company and the way your people get up-skilled! Our goal is to get together and share with the Learning and Development market in Bulgaria the trends and best practices in the past 2 years.  

Participate here: https://survey.zohopublic.eu/zs/odBj8h?lang=en

GIFT: All of you will receive 15% discount for our Open Training Courses delivered in Bulgarian.

Tack TMI Bulgaria Team