05.04 - АСЕРТИВНОСТ

Асертивност… или как да постигаме целите си чрез ефективна комуникация

05.04 Асертивността – ключ към успеха.

Асертивността е ключово умение – то позволява ясно и убедително да споделяме идеите си и да въвличат околните при взимане на общи решения. Има пряка връзка между самоувереността и асертивността. За да изградим взаимоотношения на взаимно уважения и разбиране, от огромно значение е зачитането на собствените и чуждите вярвания и ценности. Асертивността помага именно за изграждане на това – уважение към собствените нужди и тези на другия.

Това обучение позволява ученето и практикуването в защитена среда, подкрепяща експериментиране и придобиване на увереност в сферата на позитивната и проактивна асертивна комуникация. Асертивността изисква трезва преценка – затова в обучението се навлиза в дълбочина в различни техники за прилагането й, разбиране на отсрещната гледна точка и използване на ясна аргументация. Всичко това развива умения и подкрепя личността в постигането на целите по един ненасилстен и запазващ уважението между всички въвлечени страни начин.