05.04 - THOMAS INTERNATIONAL Анализ на личностния профил (PPA) Сертификационно обучение

Научете се да използвате психометричните инструменти, за да наемате правилните хора, разбирате повече своите колеги и какво ги мотивира, подкрепяте личностното развитие и екипността.

05.04 - THOMAS INTERNATIONAL Анализ на личностния профил (PPA) Сертификационно обучение

Чрез този сертификационен курс ще разберете как да използвате докладите основани на PPA и Team Audit доклада, за да подкрепите отделни личности и екипи да са в синхрон с бизнес визията. Така, ще можете да подкрепите членовете на компанията и съответните екипи да разбират какви са силните страни и ограниченията – както индивидуалните, така и на самия екип и съответните роли в него и как да ги развият, за да постигнат оптимални резултати. Като експерти ще разполагате с инструменти, с които бързо да анализирате екипа и да създадете съответния доклад за минути.

Водено от треньор – експерт в областта, това онлайн сертифициращо обучение ще Ви научи всичко, което е важно да знаете, за да използвате умело Анализ на личностния профил (PPA) – психометричният инструмент на Thomas International, измерващ предпочитания стил на поведение на хората в работна среда.

В това обучение ще бъде разгледан и

Team Audit

Анализът на екипи на Thomas (Team Audit) позволява да се определят идеалната култура на екипа, да се оцени реалната култура на екипа и да се направи анализ на разликата между двете по отношение на поведенческите и ролеви несъответствия. Той позволява също да се оцени поведението на всеки член на екипа спрямо културата на екипа. Така системата успява да влезе в дълбочина и да открие корена на проблемите в екип за часове. Чрез Team Audit се постига развитие на съществуващи екипи и се подсигурява най-подходящият избор на членовете на създаващ се екип, което води до нужната ефективност, ангажираност и продуктивност.