Магистратура Иновационен диалог: бизнес, публични политики, социални иновации 2017-2018

МАГИСТРАТУРА ИНОВАЦИОНЕН ДИАЛОГ*

Иновейшън Стартър и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) представят съвместна магистратура: "Иновационен диалог: бизнес, публични политики и социални иновации"*. 

Форматът цели да събере в един випуск хора от бизнеса, неправителствения сектор и държавната администрация с цел популяризиране на темата публично-частни иновационни партньорства в България. Надяваме се, той да отговори на критичната нужда от знание в областта на публично-частните иновационни партньорства и да срещне хора и екипи, които да работят по редица проекти за социална промяна и социално включване в България. 

ПРЕДИМСТВА

 • "ученене чрез правене" по практически задачи и социални и бизнес казуси;
 • модерно и приложимо знание в бизнеса и публичната сфера веднага;
 • екип от лектори-експерти с доказан опит в изграждането на иновационни политики в България;
 • фокус върху промяната на средата и това България да стане SUPER

България става Super

Първата експериментална магистратура, която стартира през 2017-2018 година е с мотото "БЪЛГАРИЯ СТАВА SUPER", защото именно чрез иновационния диалог потенциалът на страната за иновации може да се разгърне в креативна експанзия.

ЛЕКТОРИ

Като лектори в магистратурата ще участват, както всички членове и експерти по иновации от екипа на Иновейшън Стартър - Красен Хинков, Леона Асланова, Яна Аврамова, Вяра Савова, така и представители на публичната сфера с опит в международни организации, като д-р Анна-Мари Виламовска и д-р Милен Любенов; представители на бизнеса - доц. д-р Ия Петкова, Маркетинг мениджър на НДК, доц. д-р Станислав Димитров, Изпълнителен директор на "Съгласие" ЕАД, Елеонора Карнаса, консултант по Дизайн мислене и др.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 • Пълния цикъл на иновационния процес в различните типове организации: търговски дружества, неправителствен сектор и публичен сектор;
 • Култура на иновациите в различните типове организации;
 • Методи, инструменти и процеси за иновиране;
 • Финансов мениджмънт с фокус върху иновациите;
 • Управление на човешките ресурси с фокус върху иновациите;
 • Стратегически мениджмънт с фокус върху иновационна стратегия и иновационно портфолио;
 • Маркетинг и бизнес развитие на нови продукти и услуги;
 • Социални иновации чрез методите Дизайн мислене и Систематична иновация (включително Inclusive Design ("включващ дизайн", б. р. терминът е свързан с разработването на продукти и услуги за общности със специални нужди)
 • Публично-частни иновационни партньорства;
 • Публични политики;
 • Стартиране на бизнес идея и изграждане на иновационни партньорства.

Преподаването е базирано на практически реални проблеми в средата в България, които имат нужда от иновиране, моделът е игрови - учене чрез правене и експериментален опит.

Основната цел на преподаването ще бъде изграждането на самостоятелни умения за работа и креативна колаборация у студентите. 

Disclaimer (Ограничение на отговорността): пълното заглавие на магистърската програма, която предлагат съвместно ВУЗФ и Иновейшън Стартър е "Мениджмънт на иновационния диалог: бизнес, публични политики и социални иновации". За целите на маркетинг активностите, които Иновейшън Стартър извършва по промотиране на кампанията, се ползва кратък вариант на заглавието с варианти на текст "Иновационен диалог" или "Иновационен диалог: бизнес, публични политики и социални иновации". 

 

Програма