Предстоящо обучение по Международна програма за сертифициране на кариерни консултанти -Global Career Development Facilitator (GCDF)

GCDF (Global Career Development Facilitator) е програма за обучение на специалисти по човешки ресурси, ръководители екипи и мениджъри, чийто основен фокус е развитие на потенциала на отделния служител и на екипите като цяло.

Програмата е така построена, че обучаващите се имат възможността да преживяват целия процес на консултиране и да експериментират различни техники и инструменти, за да открият собствения си стил и начин на работа, който е най-подходящ за професионалните им цели.

Обучението прочита в няколко етапа:

  • Самоподготовка, включва запознаване с материали, решаване на казуси и упражнения. Целта е участниците да получат обратна връзка от водещите на тренинга, както и да уеднаквят нивото си преди присъственото обучение;
  • Присъствено обучение – практическо разиграване на етапите на кариерното консултиране в различни ситуации в рамките на 2 дни.
  • Работа с реален клиент;
  • Супервизия на казусите на участниците (1 ден присъствено обучение).

Вече текат записванията за новата група стартираща краят на месец май. Ако смятате, че това обучение е подходящо за Вас, може да се запише. Присъствените дни за групата са предвидени за 26 и 27 май.

 

Повече информация за международния сертификат може да намерите на страницата >> http://bit.ly/2pNyIBF