Стипендия за коучинг в образованието

 

Всички искаме качествено образование за нашите деца! Вече не е достатъчно учителите да преподават своите предмети добре. Нужно е учащите да поддържат силна мотивацията и интереса си, а семейната среда да бъде подкрепяща и в унисон с ценностите. 

Коучинг подходът е широко прилаган в образователните система в Европа и се твърди, че помага на педагозите, родителите и учениците да взаимодействат по-ефективно и да постигат целите си по-мотивирано и осъзнато. 

Основни предимства от прилагане на коучинг умения в образователната система:

 • ефективна комуникация
 • преодоляване на вътрешни бариери и ограничаващи вярвания
 • повишаване осъзнатостта на всички участници в обучителния процес
 • повишаване на емпатията между участниците, сътрудничеството и доверие
 • повишаване и запазване на мотивацията
 • повишаване вярата в собствените възможности и удовлетворение от постигнатото
 • формулиране на целите и планиране
 • ориентирано към резултати развитие
 • управление на напредъка

Нашата „световна игра“:

Като израз на дълбокото ни вярване, че коучингът е ценностна управленска компетенция и необходимост в сферата на новото образование и по случай 24 май, отваряме вратите на коучинг обучението „ПУЛСът на Коучинга“ за директори на образователни институции, преподаватели, педагози и специалисти в образованието.

Идеалният участник в обучението е проактивен и със силна вътрешна мотивация за въвеждане на иновации в учебния процес. Важни негови качества са способност да прилага наученото в устойчива система и желание да разива коучинг култура при взаимоотношенията с колеги, партньори, ученици, родители и други.

За коучинг обучението „ПУЛСът на Коучинга“:

„ПУЛСът на Коучинга“ е сертификационно коучинг обучение, основано на 11те Ключови Коучинг Компетенции, дефинирани от Международната Коуч Федерация (ICF).

 • Обучение в групи от 10-12 души
 • 4 Стъпки (модула) с обща продължителност 140 часа, разпределени в 10 месеца
 • 7 часа индивидуален коучинг
 • 13 часа менторство
 • Дистанционно онлайн обучение, което позволява участие от всяка точка през компютър, таблет или телефон
 • Лекции и учебни материали изцяло на български език
 • Записи от всички лекции, подходящи за повторно слушане и задълбочаване в темата
 • Групови практики, група за споделяне и дискусии
 • Пълен достъп до обучителите и менторите
 • Сертификат за завършено обучение

Кандидатствай за 100% стипендия!

Във всяка група на коучинг обучението „ПУЛСът на Коучинга“ се дава по една пълна стипендия за специалист в образованието или социалната сфера. Стипендията важи за пълния обучителен курс от 4 стъпки на „ПУЛСът на Коучинга“.

Стипендията е на стойност 2850 EUR.

Кой може да кандидатства:

 • възпитатели и учители от детски заведения и градини, начални, средни и общообразователни училища (държавни и частни);
 • преподаватели в техникуми, колежи и университети (държавни и частни);
 • практикуващи педагози;
 • директори, зам.директори и управители на образователни институции (държавни и частни);
 • специалисти от образователната и социалната сфера.

Изисквания за кандидатстване:

 • Кратко CV
 • Мотивационно писмо: един параграф за мотивите за кандидатстване;
 • Идеен проект: как участниците ще внедрят коучинг подхода в практиката си, колко и кои хора ще участват, в какъв период и какви резултати очакват; отново в 1-2 параграфа.

Предимство е предишен опит в проекти за иновации в образованието.

Процес на кандидатстване:

 1. Регистрация и подаване на документи Краен срок: 20 Април 2017
 2. Лично интервю с кандидати, преминали първоначален подбор.
 3. Избор на кандидат за пълна стипендия, до 1 май 2017

Повече информация и подаване на документи на сайта на Ментор Коучес http://mentorcoaches.com/blog/coaching-in-education/