K2S.BG на HR INDUSTRY 2024: Custom-made фирмените обучения са с най-висока добавена стойност за бизнеса

Коя компания не би искала да получи персонално отношение при изработването на програма за обучение и развитие на екипите си? Колко от компаниите обаче признават тази своя потребност? А колко от тях вярват, че могат да намерят своето решение в отговор на специфичните си потребности?

 

Какво включва професионалното решение в областта на корпоративните обучения и тренинги, споделя доц. д-р Анна Вълканова, управляващ партньор на K2S.BG  – Knowledge 2 Skills:

 

·        1. Диференциран подход за различни сектори и етапи от развитието на компаниите.

 

·        2. Лектор-тренери - топ професионалисти с реален бизнес опит в различните области.

 

·        3. Методология за индивидуална диагностика на потребностите спрямо бизнеса.

 

·        4. Custom-made програми спрямо конкретните потребности и цели на компаниите. 

 

Системата Knowledge 2 Skills позволява бърз трансфер на бизнес ноу-хау с акцент върху корпоративните ценности и цели за постигане на по-високи бизнес резултати.

 

Комплексното й прилагане в 4 ключови области дава синергия и устойчивост на резултатите:

 

Ефективен мениджмънт

 

Ефективни продажби

 

Ефективна комуникация

 

Ефективни екипи

 

Фирмите, обучили своите екипи по системата Knowledge 2 Skills отчитат 96,7% удовлетвореност, тъй като успяват да приложат нови стандарти и практики, да сплотят екипите си и да се движат устойчиво по пътя на растежа.

 

До края на месец февруари можете да получите Безплатна консултация и фирмена програма с 10 % отстъпка от K2S.BG – Knowledge 2 Skills.