Кариерна борса за студенти ще се проведе в учебния корпус на Mеждународното висше бизнес училище в Ботевград

Кариерна Борса за студенти на Mеждународното висше бизнес училище ще се проведе на 18.09.2023 г., понеделник от 11:00 ч. в учебен корпус на МВБУ, Ботевград, ул. „Гурко“ № 14.

Какво можете да очаквате?

  • Практически съвети за успешно представяне на себе си и своите умения.

  • Срещи с представители на водещи компании от различни индустрии.

  • Информация за програми за развитие на кариерата, работни позиции и стажове.

  • Възможност за разширяване на професионалната мрежа чрез запознанства със състуденти и бъдещи работодатели.

Защо да участвате?

Посещението на Кариерната Борса ще ви предостави ценни възможности за връзки с бъдещи работодатели и ментори. Това е перфектният начин да се насочите към правилната кариерна пътека и да научите повече за индустрията, която ви интересува.

Не пропускайте тази възможност! Заповядайте на Кариерната Борса за Студенти и направете първата стъпка към успешната си кариера.

Събитието се организира като част от изпълнение на проект G05M2OP001-2.016-0030-C01„Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Организатори на събитието са Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград и JobTiger.

Проект: BG05M2OP001-2.016-0030-С01 „Модeрнизация на образоватeлнитe рeшeния за кръгова икономика, стратeгичeски инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“