K2S.BG Обучение „Ефективен мениджмънт" - ексклузивно отворена група на 19 септември 2023

KNOWLEDGE 2 SKILLS – K2S.BG организира ОТВОРЕНА ГРУПА

Обучение „Ефективен мениджмънт“

19 септември 2023 г, вторник

ОНЛАЙН

По желание на нашите корпоративни клиенти като бонус, когато искат да  включат:

•    Участници, които са отскоро на мениджърска позиция или им предстои да я заемат.

•    Мениджъри, които биха искали да обменят know-how с колеги от други организации.

 ЦЕЛИТЕ:

• Повишена увереност в изпълнението на мениджърската роля.

• По-добро планиране на времето и постигане на целите в срок.

• Правилно разпределение на задачите в екипа и ефективен контрол.

• Ефективна комуникация с екипа и повишаване на резултатите.

• Опознаване и използване потенциала на членовете на екипа.

Дата на провеждане: 19 септември 2023 г.

ФОРМА на провеждане: онлайн.

ЦЕНА на обучение ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ: 600 лв.

ЗАПИСВАНЕ до 8 август с 20% отстъпка: 480 лв.

ПРОГРАМАТА Е ПОД ФОРМАТА НА ТРЕНИНГ - с много ролеви игри, казуси, дискусии. 

МОДУЛ 1. ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И СТРЕСА

1. Роля и отговорности на мениджъра във фирмата.

2. Как определям приоритетите си?

3. Приоритети v/s личностните характеристики на мениджъра.

4. Ефективно управление на времето.

5. Кой управлява времето? Крадци на време.

6. Матрица за управление на времето.

7. Практикум по матрицата "Спешно - Важно".

8. Как запазвам ефективност в  стресови ситуации?

9. Как изглежда стресът, когато завладее ситуацията?

10.  Техники за редуциране на стреса.

МОДУЛ 2: УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПНА ЕФЕКТИВНОСТ - КОМУНИКАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

1. Екип - фази на развитие на екипа

2. Кой кой е в екипа - роли в екипа.

3. Влияние и убедителност на мениджъра.

4. Методи за делегиране, възлагане на задачи и контрол.

5. Ефективност в комуникацията.

6. Слушане и задаване на въпроси, типове въпроси.

7. Предоставяне на обратна връзка – типове обратна връзка.

8. Кой какъв е и защо? – нагласи и отношение към среда, задачи и хора.

9. Разпознаване на различните типове според DISC модела.

10. Силата на различията за силата на отбора.

На участниците ще бъдат издадени сертификати за преминато обучение „Ефективен мениджмънт“.

ГРУПАТА Е МАЛКА, ЗА ДА ОСИГУРИМ ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД КЪМ ВСЕКИ УЧАСТНИК!

Пишете ни или ни се обадете, за да Ви запазим място!

доц. д-р Анна Вълканова, Управляващ партньор - KNOWLEDGE 2 SKILLS

М: +359 898 838 208, office@k2s.bg, WWW.K2S.BG