Предстоящо обучение "Грижа за психичното здраве на работното място" (30-31 март 2022, София)

Фондация на бизнеса за образованието организира двудневно обучение на тема „Грижа за психичното здраве на работното място“, което ще се проведе присъствено в София на 30-31 март 2022 г.

Според проучване на Adecco Group – Resetting Normal, през 2021 година много повече хора споделят за проблеми с психичното си здраве в сравнение с 2020 и това се превръща в следващото голямо предизвикателство за компаниите и техните лидери.

Но да говорим за психичното здраве в България не е лесно. Това е тема, върху която в нашата страна все още лежи огромна стигма, тема, която се отваря спорадично и затваря бързо и за която започна да се говори много повече в последните две години на пандемия, но и засили усещането колко дълъг път имаме да вървим.

Фондация на бизнеса за образованието Ви кани да поговорим открито за психичното здраве.

В рамките на  двудневното обучение „Грижа за психичното здраве на работното място”:

  • Ще  повишим познанията си в областта на психичното здраве
  • Ще осъзнаем силата на стигмата в тази област
  • Ще развием умения за разпознаване на симптоми и сигнали за предизвикателства в областта на психичното здраве
  • Ще развием практически умения за оказване на първа помощ, подкрепа, насочване и грижа към хора с предизвикателства в областта на психичното здраве
  • Ще изследваме собствените си нагласи и възприятия към психичното здраве
  • Ще повишим знанията и уменията си за създаване и поддържане на  позитивна и толерантна работна среда.

За кого: Обучението е насочено към HR специалисти, кариерни консултанти и мениджъри на екипи.

Програмата съчетава различни методи на обучение – презентации, групови дейности, практически упражнения и дискусии.

Кога: 30 и 31 март 2022 г.

Къде: София (залата ще бъде уточнена допълнително)

Водещ: Наталия Николова – психолог и обучител, с богата специализация и практика в сферата на личностното развитие, кариерно консултиране и човешките ресурси.

Цена: 220 лв без ДДС

Срок за записване: 15 март.

Моля, попълнете ФОРМУЛЯРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Фондация на бизнеса за образованието е лидер в областта на кариерното развитие през целия живот в България с множество инициативи, сред които изграждането на университетски кариерни центрове, училищни клубове Кариера в цялата страна, създаване на Национална програма по кариерно ориентиране в училище, магистърски програми по кариерно ориентиране, популяризиране на студентските стажове и ученическите практики и над 50 международни проекта, насочени към личностното и кариерното развитие.