Промоция за HR Marketplace в HRIndustry.bg!

 

JobTiger има ново предложение за HR бранша– всеки заявен от 1 до 30 юни продукт в HR Marketplace на HRIndustry.bg получава тримесечен безплатно присъствие.
HR Marketplace е място за споделяне и рекламиране на HR продукти и услуги в помощ на компаниите в България.

В последните години все повече компании в България имат нужда и търсят HR решения за предизвикателствата пред тях, пътища за подобряване на работата и повишаване на ефективността си. Годината на медицинските и икономически премеждия ускори процеса, през който търсенето на такива решения става онлайн. Светът неминуемо се дигитализира и HR общността в много случаи е водеща сила в този процес.

За да отговори на нуждите на времето, JobTiger създаде нова възможност за ползвателите на HRIndustry.bg – българският портал за споделяне на информация и опит в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, както и във всички сфери на бизнеса.

HR Marketplace заработи от 17 март 2021 г. и е достъпен за всички!

Бъдете едни от първите в онлайн каталога за услуги. Създаваме съвместно новото пространство за услуги и продукти на българския пазар.

 

Категории: Общa темa/Other