Каква заплата да поискате на интервю за работа?

Понякога заплатата, която ще получавате, е по-важна, отколкото намирането на нова работа. Заплащането може да бъде решаващият фактор, за да приемете или откажете предложение за работа.

Отговорът на въпроса „Каква заплата очаквате?" е сложен, защото от една страна искате да получите възможно най-високо възнаграждение, а от друга - не искате да провалите шансовете си да получите работата. Вижте няколко съвета как да отговорите на този въпрос.

Знайте стойността си

Самооценката е изключително важна, когато трябва да посочите размера на възнаграждението. Всяка работа има определена стойност под формата на заплата. Трябва да познавате работата и нейната стойност на пазара на труда, за да посочите очакваната от вас заплата. Проучете нивата на заплатите във вашата област. Проверете какви са реалните граници, бонусите и придобивките.

Предварителното проучване ви гарантира, че няма да посочите заплата, която е твърде ниска или висока. Това ще ви помогне да си поставите цел и диапазон, който да не надхвърлите.

 

Zaplatomer.bg

Отложете разговора

Отлагането на разговора за възнаграждението за края на интервюто е тактика, която може да използвате, когато ви предстои да преговаряте за заплата. Тази стратегия няма да ви помогне да определите конкретната стойност, но ще ви даде възможност междувременно да убедите работодателя във вашата квалификация. Преди да преминете към договарянето на заплатата покажете на интервюиращия професионалните си умения.  

Посочете граници на заплатата вместо точно число

Посочването на граници на възнаграждението дава възможност на работодателя да избере между различни стойности. Диапазона, който дадете трябва да бъде в рамките на очакваната от вас заплата. По-ниската стойност трябва да е най-малката заплата, която искате. Предварително направете проучване, за да определите този диапазон.

 

Zaplatomer.bg

Задайте обратния въпрос

Друг подход, за да посочите заплатата, която очаквате, е да зададете обратния въпрос на интервюиращия. В края на интервюто тактично може да попитате за границите на възнаграждението за позицията. Целта е да разберете диапазона на заплатата, за да може по-лесно да посочите цената си.

Заплатата, която да поискате на интервю за работа, зависи от много фактори. Най-важният от тях е вашето предварително проучване. След като проверите границите на възнаграждението, може да направите правилен избор за това, каква заплата да посочите. Имайте предвид, че стойността ви зависи от това как ще представите себе си пред интервюиращия.

 

Zaplatomer.bg