Мобилност и привличане на таланти в основата на успешната икономика и бизнес

България на 44-то място в третото издание на проучването на Адеко - Global Talent Competitiveness Index (GTCI)

Работната среда и условия се променят по-бързо от всякога. Държавните политики, икономическите, демографски, технологични и социологически тенденции променят световните пазари и определят бъдещите работни практики. Имайки предвид, че повечето хора прекарват по-голяма част от времето си, а следователно и голяма част от живота си в работа, тези промени са от съществено значение за всички нас.

Споменатите пет мотиватора са в основата на пет ключови тенденции в работните условия на бъдещето. Мобилността става все по-важна както за служителя, така и за работодателя, докато постоянната технологична връзка намалява значението на фиксираното работно място.

В бъдеще, работещите хора ще бъдат много по-независими не само заради технологичните устройства. Резултатът ще бъде нов вид съчетание на работата с личния живот, при който работното време и среда се различават от традиционните и се определят изцяло от служителите. С по-голямата гъвкавост, хората ще имат видимо различен подход от техните предшественици – за тях изборът на работа ще бъде определян главно от крайна цел и резултати.

На фона на всичко изброено, какви са ключовите препоръки към държавите и бизнеса, които искат да привлекат най-добрите таланти, за да повишат своята конкурентноспособност?

Тази година, фокусът на третото издание на проучването Global Talent Competitiveness Index, проведено със съдействието на изследователския институт INSEAD, Адеко и института Human Capital Leadership Institute в Сингапур, показва ключовата роля на отворената политика за привличането на таланти. GTCI изследва мобилността не само на хора, но и на богатството от възможности породено от новите технологии и развиващите се управленски практики.

GTCI е инструмент за постоянно подобряване връзката между талантите и икономическото развитие като насърчава диалога между правителства, бизнеси, академични институции, професионалисти и граждани. Проучването ни помага да разберем проблемите зад конкуренцията при талантите и промените в пазара на труда, подобрява способността на Адеко да работи с хиляди фирми по света и да помага на хора, търсещи работа и кариерно преориентиране.

Мобилността повишава знанията и опита по начини, които до скоро не можехме да си представим – замислете се за големия брой студенти, обучаващи се с курсове и лекции онлайн. Междувременно, за работещите мобилността не се изразява само във възможност за работа в друга държава, а и в изместването на предлаганите работни позиции към държави, разполагащи с необходимите таланти. За да бъдат конкурентноспособни в привличането на тези таланти, страните трябва да разчитат на способността на бизнеса да прилага професионални управленски практики.

За поколение Y, например, мобилността е ключов фактор в избора на кариерен път и подходящ работодател. Тя спомага за развитието на талантите. Затова и инвестициите от правителствения и частен сектор са от съществена важност. Компании или правителства, които не отчитат тези сигнали, ще загубят много в близко бъдеще.

Точното дефиниране на „мобилност“ е важно за правителствата, които искат да се утвърдят като доминанти в привличането и задържането на таланти. Както и предишни години, за 2015г. това са държавите с висок стандарт като Швейцария, Сингапур и Люксембург. Подобни резултати отчитат Северна Америка и страните в северна Европа, Нова Зеландия и Австралия  - икономики с дългогодишна история на имиграция.

Според Илиян Михов, декан на INSEAD, „Докладът GTCI е все по-актуален поради динамиката, с която се променя пазара на труда. За влиятелните личности, които търсят правилните измервателни инструменти и препоръки, GTCI дава възможност за  подобрение на конкурентноспособността и преодоляване на предизвикателствата на пазара на труда. Дори и големи икономики като Китай, Германия и Бразилия няма да бъдат пощадени от големия недостиг на кадри“.

България  е на 44-то място сред 109  от изследваните държави.Страната е с добри резултати в категориите на труд и професионални умения, но изостава в развитието и привличането на таланти. Въз основа на брутния вътрешен продукт и броя на населението, Румъния е най-близкия конкурент, но въпреки по-високия БВП, страната е с по-нисък GTCI индекс от  България.

Най-сериозният проблем по отношение на заетостта в страната, е привличането и развитието на таланти. Причината е трудното създаване и поддържане на база от качествени умения и опит, въпреки все по-големия брой възможности за квалифицирани кадри в тази развиваща се икономика. Фирмите се нуждаят от  хора с опит.  България има и ниски показатели в категорията привличане на чуждестранни бизнеси и хора от чужбина чрез международна миграция.

Според GTCI, българското правителство трябва да инвестира в развитието на инфраструктурата, професионални умения на местно равнище и качественото висшето образование като начин за привличане на млади хора. Мултинационалните корпорации трябва да обучават мениджърите и специалистите си в работните политики на различните култури.

Какви са посланията към държавните управители и служители по света базирани на последните проучвания? За правителствата, реформите в бюрокрацията и опростяване политиките на пазара на труда остават от съществена важност наравно с намаляване на данъците, подобряване на образованието и обученията, необходимостта от инвестиции в нови бизнеси.

Междувременно работодателите трябва да повишат разнообразието и обученията на служителите, да насърчават интеркултурните среди и културния обмен. Те трябва да инвестират в технологиите и по-специално в мобилност и гъвкавост на работата и работните условия. Компаниите трябва да предприемат и мерки за подпомагането на автономността и комуникацията между служителите. Отвъд физическата мобилност, работодателите трябва да развиват по-широкото мислене на служителите – набор от цели от първостепенно значение в един предизвикателен и променящ се свят. Посланието на GTCI е едно – развитие на държавно и бизнес ниво чрез насърчаване мобилността на талантите.

 Научете повече за резултатите в пълния формат на проучването GTCI 2015-16 тук.