Знаете ли как да се справяте с конфликтите?

На 24 февруари, сряда, Академия за Лидери ще проведе семинар на тема: „Конфликти: природа, причини, стратегии и процес за разрешаването им“. Чрез серия от тестове, упражнения и ролеви игри участниците ще развиват своите практически умения, know-how и самочувствие за „правилните“ действия при разрешаване на конфликти. Сред разглежданите теми са: признаци и източници на конфликти, техники за превенция, различни възгледи за конфликта, ползи и вреди, оптимално ниво на конфликтност, видове конфликти, стратегии и методи за разрешаване на различните типове конфликти, единен процес за разрешаване на конфликти и други. Семинарът е подходящ за личности, изпитващи дискомфорт при участие или наблюдение на конфликт, имащи колебания относно правилното тяхно дейсвие.

Повече информация за семинара може да намерите на: http://academy-for-leaders.bg/page/view/41