International Human Resources (IHR) представя иновативен подход за ангажиране на служителите! Заповядайте на дискусионния workshop

 

International Human Resources (IHR) представя иновативен подход за ангажиране на служителите! Заповядайте на дискусионния workshop на тема:

„Желаете ли хората ви да постигат изключителни резултати с ангажираност и лекота? Новият път към щастието и успеха в организацията!“ 

Къде: HR Industry , София , бул. Драган Цанков 36, Интерпред СТЦ (зала „Пловдив“) 
Кога: 8 февруари 2018, четвъртък, 10.15 – 11.00 

Моля, потвърдете участието си на имейл адрес event@ihr.bg 

Специален БОНУС за първите 10 потвърдили:
В дните след 8 февруари ще получите достъп до специална платформа и ще имате възможността да изпробвате уникалният за България инструмент SCOPE, с който да измерите потенциала си за успех по съществуваш проект или ново предизвикателство. 
В допълнение ще получите и безплатна 15 мин. индивидуална коучинг сесия със сертифициран iPEC* коуч, ще обсъдите резултатите от използвания инструмент SCOPE

*'Institute for Professional Excellence in Coaching, USA

Лекторите на дискосионния workshop са Невена Цачева и Елена Хинова

Невена Цачева, Chartered FCIPD, IiP registered Advisor, UK , Conversational Intelligence Coach, USA с над 25 години опит в областта на стратегическо и оперативно консултиране по мениджмънт и управление и развитие на човешките ресурси.  Невена има широк практически опит във внедряването на релевантни модели за организационно развитие при сливането на Price Waterhouse и Coopers & Lybrand in PWC, разработване на HR стратегии и иновативни модели  за УРЧР, която обхваща 5 държави в Schneider Electric и преструктуриране на CEZ Group. Тя е участвала в различни проекти за диагностика на процесите по управление на хората, разработване на cсистеми за управление на изпълнението, лидерски и функционални компетентности модели, центрове за оценка и развитие, проектиране и реализиране на лидерски бизнес академии и др.  

 Елена Хинова, CPC, CORE Wellbeing Dynamics Specialist, iPEC (Institute for Professional Excellence in Coaching, USA) с над 15 години опит в областта на стратегическото управление на организации и управление и развитие на човешките ресурси. От три години се занимава професионално с коучинг на лидери заемащи стратегически позиции. Организационният и опит е белязан от изграждането на два успешни бизнеса в областта на здравеопазването и фармацевтичната индустрия. Изграждане и внедряване на стратегии за управление и развитие на хората, внедряване на международни стандарти за управление на качеството в здравеопазването, развитие на международни стратегически партньорства в областта на здравеопазването. През последните три години натрупва значителен опит в коучинга на лидери. (37 клиента от 11 националности, 13 компании, предимно от западна европа, сред които  Terumo BCT, Dupont, Accelovance, Novartis, Key Organics)