HR Marketplace

Заяви продукт
петък, 18.06.2021
Разгледайте и открийте актуални решения и услуги в сферата на Човешки Ресурси, управление на хора и администрация, ангажираност на персонала, и др.
Бизнес aнализ за HR

Бизнес анализ е новото необходимо знание за качествения HR
Виж повече
3-модулно обучение за ЗБУТ, КБЗС и контрол върху качеството за изпълнение...

От съществено значение в строителната индустрия е да се поддържат високи стандарти за здраве и безопасност. ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД ще проведе еднодневни обучение в присъствена и онлайн форма за ръ...
Виж повече
eHR - Система за управление на електронни трудови досиета

Дигитализирайте процесите по създаване, управление и съхранение на трудови досиета.
Виж повече
Audit - най-новата умна платформа за оценка на езикови умения

Audit by Intellect е платформа за езикова проверка от най-ново поколение. Платформата е B2B решение, с възможност за проверка на кандидати в четирите езикови умения. Бизнеси във всяка една и...
Виж повече