HR Marketplace

Заяви продукт
петък, 18.06.2021
Разгледайте и открийте актуални решения и услуги в сферата на Човешки Ресурси, управление на хора и администрация, ангажираност на персонала, и др.
Бизнес aнализ за HR

Бизнес анализ е новото необходимо знание за качествения HR
Виж повече
3-модулно обучение за ЗБУТ, КБЗС и контрол върху качеството за изпълнение...

От съществено значение в строителната индустрия е да се поддържат високи стандарти за здраве и безопасност. ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД ще проведе еднодневни обучение в присъствена и онлайн форма за ръ...
Виж повече
Legion Run - The ultimate team building experience 03 and 10.07.2021

Legion Run e измислен така, че да изисква помощ и екипна работа. Хората се изправят пред страховете си, провокират ума и тялото си и правят неща, с които едва ли биха се справили без помощта...
Виж повече
KissTheFrogNOW

KissTheFrogNOW is a creative, effective, and easy-to-use tool for team development.
Виж повече
Моят работен баланс - програма за здраве и мотивация

Краткосрочна програма за здраве и мотивация в организацията
Виж повече
Audit - най-новата умна платформа за оценка на езикови умения

Audit by Intellect е платформа за езикова проверка от най-ново поколение. Платформата е B2B решение, с възможност за проверка на кандидати в четирите езикови умения. Бизнеси във всяка една и...
Виж повече