HR Marketplace

Заяви продукт
четвъртък, 25.04.2024
Разгледайте и открийте актуални решения и услуги в сферата на Човешки Ресурси, управление на хора и администрация, ангажираност на персонала, и др.
Програма за ментално здраве

Адаптирани решения за цялостно благополучие на личността
Виж повече
Кратък курс за щастие

Защото (само) щастливите хора създават добавена стойност
Виж повече
KissTheFrogNOW

KissTheFrogNOW is a creative, effective, and easy-to-use tool for team development.
Виж повече