Откриване и задържане на таланти - някой нещо може ли?

Как се създава или развива талант? След като образователната система не подкрепя разкриването и развитието на таланти, а повечето хора нямат умения да учат или да планират развитието си, как можем да очакваме да има таланти?

Талантът е повече от умение да правим нещо добре. Всъщност той има 3 компонента – емоционална свързаност или страст, заложба или дарба и твоето ЗАЩО или мотивацията да правиш нещо. Проблемът с развитието на талантите често се корени в разкриването им. Има все повече хора, които споделят, че не знаят в какво са добри. Високата самооценка или ниската такава са често срещани.

РОДЕНИ ГЕНИИ

Да, има такива. Макар повечето книги за самопомощ да твърдят, че талантът се създава, остава фактът, че има индивиди, чиито заложби се проявяват рано, а те успяват да ги развият до ниво на майсторство. Съдба, късмет или нещо друго? В книгата си „Майсторството“ Робърт Грийн определя три основни компонента, които подпомагат природните заложби да се развият до гений:

1. Страст. Това е думата, която авторът използва. Именно интересът, влечението към определена дейност кара хората да потънат в нея и да се занимават толкова дълго и интензивно, че да развият майсторство.

Дали обаче страстта може да се култивира или да се развие? Науката все още не е открила еликсира на страстта, поне не в това отношение.

2. Фокус. Хората, които развиват майсторство, имат невероятната способност да се фокусират върху сферата на своя гений и да „изключват всичко останало“.

Способността ни да се фокусираме се развива в ранна възраст. Живеем в свят, в който разсейването е норма, стимулите – безброй, а образованието неглижира проблема с фокуса или изобщо не го разбира. А може да се окаже, че именно фокусът е златото на 21-и век.

3. Практика и менторство. Голям процент от гениите имат ментор и/или възможност за последователна практика, така че да преминат от ниво на аматьори, където трудностите са по-скоро досада, до ниво на майсторство, в което всяка трудност създава допълнителна мотивация.

Завръщаме се към очарованието на „старомодното“ чиракуване. Много индустрии използват програми за чиракуване, за да изграждат своята работна сила и тази тенденция става все по-осезаема. Моделът на чиракуването е доказан за развиване на висококвалифицирана работна сила – той се базира на учене чрез търсене на решения и практическа работа.

СЪЗДАДЕНИ ГЕНИИ

Всеки човек има заложби, които не попадат в нишата само на една интелигентност, а в много. Тук няма да се спирам подробно на тази тема, а на това как тези заложби да се превърнат в гений. За целта определено са нужни събуждане на страстта, развиване на фокус и чиракуване.

Въпросът за един милион долара е в каква област са тези страст, фокус и чиракуване. Именно тук адекватното ранно кариерно ориентиране може да бъде от изключителна полза.

Може би е време бизнесът, обществото и общността, занимаваща се с човешките ресурси, да направят решителна и стратегическа стъпка в посока развитие на таланти, базирана на разбирането, че развитието на таланти не е работа за един ден, година или CEO мандат. Това е стратегическа работа и е крайно време да признаем – тя трябва да започва в училище. Насочването на усилия в тази посока може да промени играта по начин, който да доведе до качествено нова работна сила.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!