Личният контакт - значение за Employer Branding и набиране на кандидати

Работодателите все повече осъзнават, че намирането на квалифицирани кадри за отворените позиции на компанията става все по-трудно. Възможностите за специалистите не са малко и в условията на „пазар на кандидата“ се получава, че потенциалните кандидати получават избор от десетки предложения, а работодателите влизат в директен сблъсък по между си за един конкретен служител. Статистиката показва, че HR специалистите получават купища CV-та, но сред тях трудно отличават и откриват подходящите таланти. Това състояние на пазара на труда все повече се припознава в понятието "война за таланти", което на практика означава, че подходящите потенциални служители стават все по-малко, все по-трудно откриваеми и не на последно място все по-трудни за привличане. В същото време студентите и младите специалисти в последните години получават много повече внимание и съответно много повече възможности да получат и изградят уникален набор от умения, които бизнеса припознава за ценни и нужни.

В днешно време  почти всеки млад специалист и съответно потенциален служител на дадена компания, който е на възраст да започне университет, е в университет или точно завършва такъв, използва поне един канал от социалните медии. Това е основната причина работодателите да обръщат внимание на тези канали и именно там да насочват основната си комуникация, вярвайки, че е от изключителна важност именно там да се представят по възможно най-добрия начин пред подбраната аудитория.

Нуждите на бизнеса от подходящите за техните цели кандидати се превръща в все по-голям проблем. Конкуренцията на пазара на труда налага нуждата на отделните компании да са все по-отличими и едновременно с това  да измислят и развиват все по-сложни проекти. А това налага нуждата от специалисти, които да могат да отговорят на желанието на бъдещите си работодатели. Тогава пред мениджмънта и специалистите човешки ресурси изниква въпросът - как да намерят правилните таланти и как да ги привлекат.

Въпросът е многообразен и решенията са много. Много често правилната стратегия е компилация от потенциални решения. Едно от тях е посещението на кариерен форум. То позволява на компаниите и кандидатите да се срещнат в неформална обстановка и да успеят да се намерят едни други. По този начин личният контакт е от изключително значение за подбора на правилните кадри.

Специалистите по човешки ресурси и по подбор на персонал вече все повече осъзнават, че работодателската марка е била пренебрегвана прекалено дълго. От една страна причината е, че до сега много се говореше за потребителската марка и продуктите. Фокусът се поставяше на клиента. Изведнъж те се оказаха пред проблема, че работодателската марка не е достатъчно силна, отличима и добре изградена и не привлича достатъчно кандидати и те губят битката за привличането на служители.

Поколението, което расте и вече е готово да намери своето място на пазара труда, а именно българските студенти и точно завършилите образованието си млади специалисти, са амбициозни и ориентирани към бъдещето. Техните очаквания все повече се припокриват с тези на потенциалните им работодатели и те разбират напълно, че за да успеят да начертаят правилния кариерен път трябва да започнат от най-долното стъпало. Необходимо е да придобият практически опит и умения и лека по лека да се изкачат нагоре в кариерата. Младите специалиста стават все проактивни и търсят непрекъснато нови възможности за реализация.

Те обаче имат нужда от място, на което да се ориентират на пазара на труда. Място, на което да срещнат очи в очи своите бъдещи работодатели и да не се притесняват да зададат всички свои въпроси. Бъдещите служители на компаниите имат нужда да видят и да се убедят, че за тях наистина има място на пазара на труда. От друга страна те не са убедени какво се изисква от тях и не познават добре бизнеса, за да знаят в коя компания искат да започнат работа или стаж. Техните нужди покрива форумът Национални дни на кариерата – Добра Кариера, добър Живот. Той вече 18 години дава на бизнеса и образованието терен, на който двете страни да се открият.

Как ще се представите на форума, разбира се, зависи изцяло от вас и вашите специалисти по маркетинг. Каквато и стратегия да изберете, за да сте именно вие предпочитания работодател не забравяйте, че за да постигнете  резултати е от изключително значение да имате ясна и последователна стратегия.  Поставете си ясни и измерими цели, които точно да описват резултатите, които искате да постигнете.  Важното е още преди срещата с кандидатите да знаете какво точно искате да им кажете, но и да си отговорите сами на въпроса – дали имате нужда от повече кандидати като брой или качество. Може би по време на форума няма да имате много отворени позиции, тогава мястото е идеално да предприемете стъпки в посока да използвате форума да работите по отношение на познатост на марката ви. Това ще ви помогне посетителите на форума за в бъдеще да ви приемат като добър работодател. И, не на последно място. Излезте от зоната си на комфорт, за това как изглежда перфектният кандидат. На форумите имате възможност да експериментирате и да намерите кандидати, които иначе не биха влезли в полезрението ви.

Нямаме търпение да се видим с всички вас по време на форума:

София – 12-13 март 2019 г. - Национален дворец на културата, ет. 3 и 4, 10:00-18:00ч.

Варна – 18 март 2019 г. - Дворец на културата и спорта, 10:00-16:00ч.

Бургас – 20 март 2019 г.. - Бургаски свободен университет, 10:00-15:00ч.

Русе – 25 март 2019 г. - Русенски университет „Ангел Кънчев“, 10:00-15:00ч.

Свищов – 27 март 2019 г. - Стопанска академия „Д. А. Ценов“, 10:00-15:00ч.

Велико Търново – 1 април 2019 г. - Великотърновски университет, 10:00-15:00ч.

Габрово – 3 април 2019 г. - Технически университет, 10:00-15:00ч.

Пловдив – 8 април 2019 г. - Пловдивски панаир, Конгресен център, 10:00-16:00ч.

 

Организатор на форума е JobTiger - единствената компания в България за комплексни HR услуги, а генерален спонсор е Нестле България – най-голямата компания за храни и напитки в света с дългогодишна история и традиции е вече 25 години на българския пазар.

Категории: Employer Branding
Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!