Защо ми е необходим адвокат, когато имам дружество?

Повечето фирми, които имат план за своя бизнес, искат той да бъде успешен чрез правилно бюджетиране и разпределяне на финансите, работят със счетоводител. Но доста хора подценяват  нуждата от адвокат, когато имат дружество.

Защо всъщност ни е нужен адвокат, след като сме стартирали своя бизнес?

 

„Считам, че адвокатът е този, който може да осигури функционирането на дружеството, съгласно правната рамка на държавата. Това, което искам да кажа е, че в много от случаите някои конкретни бизнеси имат специфични особености, изискват се лицензи, разрешения и понякога има изисквания, за които самият собственик на бизнеса не знае.“

 

– коментира адв. Дончев

 

В този момент идва и ролята на адвоката – в началото да консултира собственика на бизнес, какви са неговите задължения, какво той трябва да направи, така че дейността му да кореспондира на правната рамка. След консултацията, съответно клиентът преценява дали да използва втори път услугите на адвокат, за да улесни работата си  и да му съдейства при получаване на тези разрешения. Също така да му съдейства в структурирането на бизнеса, бизнес взаимоотношенията с неговите контрагенти за изготвянето на договори, за залагането на специфичните клаузи и т.н.

 

Как да изберем правилния адвокат?

 

„Първо ще започна с това, че както във всяка една връзка, така и в професионалната връзка, на първо място са личните взаимоотношения и доверието. Считам адвокатската професия за една доста сериозна професия и много отговорна, така че най-нормалното нещо е собственикът на бизнес да желае да го повери ръцете на доверен човек, на когото вярва и разчита.“

 

 

– споделя Тодор Дончев.

 

Това е първото, второто естествено е експертната област. Ако съм адвокат, специализиран в застрахователното право,  а става дума за на бизнес, който се занимава с внос и износ на автомобили или има бизнес, който не е свързан със застрахователното право, не съм неговият човек. Бихме определили, че изборът зависи от две неща: личните взаимоотношения и доверието между адвоката и собственика на бизнес и (или експертността) на адвоката, която да отговаря на нуждите на предприемача.

 

Нека да припомним нещо, което споделихме и в предишния епизод за съвместната работа на адвокат и счетоводител – че трябва да се познават

 

Трябва ли да познаваме още от началото и двамата – адвоката и счетоводителя, или ще се доверим на препоръките на единия?

 

 

„Много често при нас идват клиенти, на които сме препоръчани като счетоводна компания и те имат адвокат, който им е създал дружеството и който са ползвали. Винаги питам клиентите дали имат адвокат, с когото работят и да ме запознат с него, за да може, когато има казус или нужда от такава консултация, все пак да работя с човека, на който те са се доверили.“

 

 

– споделя Димка Кънчева.

 

Говорим за договори с контрагенти, става въпрос и за създаване на трудов договор със служителите, което също е много често срещана дейност – една компания да иска да направи хубав трудов договор с клаузи, които да защитават компанията. Така че, това също е един момент, в който собственикът на бизнес има нужда от адвокат. Добре е счетоводителят и адвокатът да се познават, а ако не са работили заедно, то да започнат да работят, за да може по-лесно да комуникират и да знаят кой кога поема задачата. Това е важно, за да има лесно разбиране/синхронизиране между двете страни и да не се налага собственикът на бизнес да се превърне в посредник. Това може да доведе до „развален телефон“, а накрая пак се налага да  се уточнят съвместно подробностите.

Може ли да се сетите за някакви случки, конкретни казуси?

 

Естествено, не е необходимо при всеки един бизнес от самото начало да имаме може би адвокат, но от счетоводител винаги. Няма как да минем без него, все пак НАП е там винаги.

 

„В момента имам казус, в който самият бизнес стартира с една сериозна идея, която трябва да бъде разработена, обсъдена и стратегически планирана от самото начало. Става въпрос за купуването на голям парцел, на когото собствениците са много наследници, изготвяне на документи за закупуване на този парцел, изясняване на взаимоотношенията между наследниците, строителство на сграда и последващо строителство, продажба на апартаментите в тази сграда. Просто тук се изисква едно планиране на цялостната дейност от точка нула до момента на продажбата на апартаментите, която може би ще бъде след три-четири години и всичко да бъде изрядно направено от правна и счетоводна гледна точка. Ние още от първия ден трябва да започнем работа по тези въпроси.“

 

– разказва Димка Кънчева.

 

Колко важно е навременното наемане на адвокат или счетоводител, когато имаме дружество?

„Мога да дам един често срещан пример в областта на трудовото право.“

 

– разказва адв. Дончев –

 

От много бизнес собственици не се счита за нещо сложно и то, може би не е сложно, ако познаваш детайлите и знаеш за какво става въпрос, но законът е направен така, че да защитава работника. Това е логично, защото във взаимоотношенията работодател-работник, по-слабата страна е работникът, а по-силната работодателят. Законът е предвидил как и при какви случаи може да бъде освободен един служител и в конкретните случаи трябва да бъде следван определен ред. Всеки един пропуск в тази процедура, било не подвеждане на уволнението под правилния член или пък, дори да бъде подведено под правилния член, да не е спазена предвидената от закона процедура, може да донесе големи вреди на дружеството.

Наистина един уволнен недоволен служител може да донесе големи щети на фирмата

 

Без да влизам в детайли, той може да заведе поне четири различни видове искове в съда срещу работодателя, като два от тях са: да бъде върнат на работа или да му бъдат платени заплатите за моменти, в които той не е бил на работа. Ще дам пример ако неговата заплата е например 3000 лв., той не е доволен от уволнението и започва дело. Делото се проточва 8 месеца и накрая съдът решава, че уволнението е незаконно. Първо, съдът ни го връща на работа, второ, ни осъжда да му платим заплатите за времето, в което той е водил дело, тоест ние ще си получим обратно служителя, който сме искали да освободим, ще бъдем задължени да го вземем, и ще трябва да му заплатим 24000 лв. за времето, в което той не е работил за нас. Това е един пример за нещо дребно, което може да доведе до големи последствия.

 

Това са най-често срещаните ситуации в практиката, защото по кодекса на труда има задължителни елементи, които да присъстват в трудовия договор и ТРЗ софтуерите създават такива договори. Но всяка компания си има своите специфики дори и за пазене на тайни в компанията. Това са важни неща, които също трябва да бъдат включени в трудовия договор, ако собственикът има желание.

 

Друго, което може да бъде включено в трудовия договор, е дрескодът, защото има компании в които това е много важно. Така че не е за подценяване дори и трудовия договор, а не само договори с контрагенти, клиенти, доставчици. Често пъти  бизнес собствениците казват ,,Давай там – направи ми”, което не е толкова лесна и бърза задача, защото когато дойде момента за раздяла, както често казваме, е добре предварително всички рискове да бъдат изчистени.

 

Какво се случва с дружеството, когато настъпят някакви проблеми или промени: в адреса на дружеството, искаме да увеличим капитала или да променим предмета на дейност?

 

При положение, че това решение е зряло и имаме няколко собственици, трябва да бъде направено общо събрание, в случай, че има повече от един съдружник. Ако е само един собственика на капитала – той да вземе решение в писмен вид и да се формулират тези решения. В зависимост от сериозността им, търговският закон предвижда различна форма.

За по-важните от тях, които са за смяна на управител или за увеличение на капитал, се изисква решението да бъде взето с протокол, нотариално заверен, тоест документът трябва да бъде подписан пред нотариус. В писмен вид  се съставя един протокол и това е абсолютно достатъчно. Този протокол, заедно с други придружаващи документи, които също използваме, трябва да се входира/въведе в търговския регистър и след около три дена след входирането, ако няма някакъв пропуск в изготвянето на документите, отразяват вписванията по партидата на дружеството в търговския регистър. След като бъде вписано вече това е приложимо. Тук не съм сигурна дали съм го разтълкувала правилно, защото е несвързано.

 

Следете ни на Consendo.eu, както и в нашите канали в LinkedIn, Facebook. Spotify,TikTok и YouTube.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!