Регистриране на дружество – АД или ООД?

Търговското дружество е обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Най-популярни търговски дружества в българския бизнес са АД и ООД и техния еквивалент ЕАД и ЕООД.

АД дружеството представлява акционерно дружество, а ЕАД е еднолично акционерно дружество, ООД е дружество с ограничена отговорност, а ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност. Когато сътрудникът е само един, разликите са значителни.

АД срещу ООД дружество 

От голямо значение е да се прави разлика между АД и ООД дружество, за да можем да изберем най-подходящото за нашите цели. ООД още се нарича персонално дружество, поради това, че ролята на съдружника е много голяма. Неговата личност е от изключително значение.  От него се очаква постоянно участие в дружеството, определяне на стратегии за постигането на заложени цели, докато при АД дружествата не е точно така.  В тях има множество акционери, а в много от случаите от тях не се очаква лично участие. Ангажиментът, който те имат, е да си закупят акции. От този момент нататък АД дружеството бива управлявано от управителните органи.

Как да изберем?

Структурата на АД дружеството предполага по-лесни набирания на капитал и по-лесно продаване на акциите. Акционерното дружество е предвидено за по-голям тип бизнес, именно затова минималния капитал за него е 50 000 лв, а за ООД – 2 лв. Режимът на продажба на акциите при АД дружествата е различен от режима на продажба на дружествените дялове в ООД. Съществена разлика тук е, че в акционерното дружество имаме акции, а в дружеството с ограничена отговорност имаме дружествени дялове. 

 

“Дружествените дялове могат да бъдат продавани само и  единствено с материална заверка на подписите, и не всеки може да стане съдружник.” 

 

– споделя адвокат Тодор Дончев. 

 

За да стане някой съдружник в ООД, е необходимо подаване на молба, която следва да бъде  одобрена от другите съдружници. Ако не сме сигурни в неговите качества, ако имаме съмнения, че той няма да допринесе в развитието на дружеството, не сме задължени да приемем тази молба. При акционерното дружество нещата стоят по различен начин – човек, който е готов да си купи акции, става директно акционер, като единственото необходимо нещо е подпис. Не е нужен нотариус и няма други изисквания.

Чество, когато предприемачите се консултират със счетоводител, задават въпроса – “Какво дружество да създам?”

Изходната позиция, от която е препоръчително да се започне, е осъзнаването на ролята на адвоката при създаването на дружество. Честа практика е предприемачите да се нагърбят с амбициозната задача сами да се заемат със стартирането на тяхното предприятие. Да, възможно е и самостоятелно справяне с това, ако предприемачът е едноличен собственик на бизнеса, тъй като не е нужно да уговаря уточнения с останалите съдружници. Но ако бъдат повече от двама или трима съдружници, тогава наистина е препоръчително участието на адвокат. Важната подробност, която много често се пропуска от предприемачите, е че се изискват специфични познания и легитимизация пред държавните институции, каквато адвокатът е оторизиран да предоставя. 

Регистрация на дружество

Първата стъпка е да се реши как ще се казва дружеството, какъв ще бъде предметът на дейност, къде ще бъде седалището и съответно какъв ще бъде стартиращия капитал на дружеството. След като тази информация се предостави на адвоката, той подготвя всички документи, които са нужни за неговото създаване – протокол, в който си взима решението да бъде създадено дружеството, дружествен договор, в който се регулират решението на съдружниците и назначаването на управител. След подписването на документите, клиентът трябва да отиде в банка, където да си открие набирателна сметка – строго специфична сметка, която се използва само и единствено за внасяне на капитала. Това е финалната стъпка, след която адвокатът може да подаде документите в търговския регистър и до три дни максимум дружеството да стартира дейност. 

 

“Адвокатските и счетоводните дейности вървят ръка за ръка при работата за едно новорегистрирано дружество”

 

– коментира Димка Кънчева, счетоводител и финансов консултант на консултантска компания ,,Консендо”.

Много компании и бизнес собственици казват, че не им трябва адвокат и си мислят, че счетоводителят ще подготви необходимите документи, но не е точно така. Има документи, за които е задължително да бъдат прегледани от адвокат. Въпреки че счетоводителите знаят как да разчетат един договор, някои тънкости, специфични за конкретния бизнес биха могли да им убягват. Това са тънкости, за които юрист непременно ще се сети и ще изготви така договора, че той да пази клиента. Симбиозата между счетоводител и адвокат е най-належаща при вече осъществилото се функциониране на дружеството – всяка сделка, която има високи финансови интереси, има икономически и правен аспект, които не винаги съвпадат. Понякога приоритизирането  на икономическия въпрос в сключването на сделка е възможно доведе до правни рискове. Общата работа на адвоката и счетоводителя може да открие баланса между икономическия и правния интерес, за да се минимизират рисковете. 

Кога започва функционирането на новорегистрираното дружество?

Новорегистрираното дружество може веднага да започне своята дейност още след регистрацията. Възможно е, да бъде започнат бизнеса и преди регистрацията, като се сключват договори, но в тях се написва, че дружеството е в процес на регистрация. В случай, когато не се регистрира дружеството, лицето подписано от името на дружеството, носи правата и задълженията. Това са така наречените преддоговорни отношения, които също пораждат права и задължения. 

Следете ни в нашите канали в LinkedIn, Facebook, Soundcloud, Spotify и TikTok, YouTube, както и нашия сайт, за да научавате всяка седмица интересни съвети за конкретни счетоводни казуси и въпроси за управлението на фирмените финанси.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!