Оценка на риска при хоум офис - какво да правим и какво да не правим (ВИДЕО)

Могат ли работодателите да направят реална оценка на риска по време на работа от вкъщи? - какво съветват експертите 

 

Седмият епизод във видео поредицата “Право и безопасност при работа” разглежда важната тема за работата в режим хоум офис, актуална  в контекста на дигиталната ера, в която живеем. 

Оценката на риска е едно от задълженията на работодателя, което често бива пренебрегвано. Тази отговорност има голямо значение за запазване доброто здраве на служителите и създаване на оптимално добра обстановка за провеждане на работния процес.

“Като цяло, задачата на оценката на риска е да се идентифицират опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда и впоследствие да се вземе решение за ограничаване или премахване на рисковете, т.е. основната ѝ цел е чрез превантивните мерки да се намалят трудовият травматизъм и професионалните заболявания. Това означава, че оценката на риска играе съществена роля за превенция на трудовите злополуки.” - споделя д-р Радостина Герасимова, експерт по здраве и безопасност в ЛОТ-КОНСУЛТ

Фирмите, които могат да си позволят извършването на оценка на риска на работните места в домовете на всичките си служители, не са много. 

Поради тази причина - “Масово работодателите “са си решили проблема”, като изготвят чисто формално оценка на риска, която се базира на една стандартизирана представа за условията в един дом и дават на служителите си декларация, която те да подпишат, че ще спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд, както и предписаните въз основа на оценката превантивни мерки. Но това решение не удачно.” - съветва Светослав Герджиков, старши партньор в Консултантска къща „Велинов и партньори”

Работодателят има задължението да гарантира работни места за извършване на работа от разстояние, които да отговарят на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, определени от закона и в нормативните актове по прилагането му.

 

Компанията консултант по безопасност и здраве при работа ЛОТ-КОНСУЛТ и юридическата консултантска къща „ВЕЛИНОВ И ПАРТНЬОРИ” обединяват усилия в съвместния проект  “Право и безопасност при работа”. Неговата цел е да бъде информиран българския работодател по достъпен начин за тънкостите в трудовото законодателство. Проектът включва серия кратки видеа, а експерти от двете компании отговарят на най-честите въпроси, които получават в своята практика.

 

Повече за методите, които работодателите избират за извършването на оценка на риска при хоум офис, полезни съвети за какво да правите и какво да не правите, може да научите тук, в целия епизод:

https://www.youtube.com/watch?v=7HfbafRRMoc

 

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!