Как да се ориентират работодателите сред нормативните актове свързани с едно трудово правоотношение?

.- Голяма част от българските работодатели имат нужда от консултации и разяснения в областта на трудовото право и най-вече, онази част от законодателната уредба отнасяща се до конкретните и специфични условия на работа. Как да се ориентират работодателите в морето от нормативни актове свързани с едно трудово правоотношение? Тълкуването на нормативните актове от непрофесионалисти може да доведе до объркване, незаконосъобразни действия или налагане на съответните санкции. Именно за избягването на тези негативни последици и с цел повишаване на правната култура и изясняване на законодателната база относно възникващите ежедневно  казуси, две водещи консултантски фирми обединят усилия си, водени от мисията да бъдат полезни, както на бизнеса, така и на българския работодател.

Консултантът по безопасност и здраве при работа ЛОТ-КОНСУЛТ и юридическата консултантска къща „ВЕЛИНОВ И ПАРТНЬОРИ“ стартираха проекта „Право и безопасност при работа“. Неговата цел е да информира българския работодател по достъпен начин за тънкостите в трудовото законодателство. Проектът включва серия кратки видеа, а експерти от двете компании отговарят на най-честите въпроси, които получават в своята практика.

Темата на първото издание е „Необходими документи за постъпване на работа“. Разглеждат се изискуемите по закон документи, както и тези, които изисква работодателя. Представят се законовите и медицински разпоредби, както и необходимото заключение на СТМ.

Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и кои са законовите изисквания, които често голяма част от работодателите пропускат? На какво да обърнем внимание при представяне на документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, както и документ за стаж по специалността?

Какво се крие в казусът с документа за медицински преглед (медицинско за постъпване на работа)? Кои са нормативните документи, освен Наредба № 4, които регламентират изискването за медицинско за първоначален медицински преглед?

В първият епизод на рубриката „Право и безопасност при работа“ е разгледан един от най-актуалните въпроси, породени от днешната реалност - войната в Украйна и сериозната бежанка вълна. Много работодатели, често в знак на съпричастност, искат да помогнат на украинските бежанци като ги назначат на работа. Има ли специфики при наемане на украинци на работа с оглед документите, които следва да се представят за постъпване на работа?

Доколкото трудовият договор се сключва в съответствие с българското законодателство, за украинските граждани следва да важат всички правила относно медицински прегледи, свидетелства за съдимост и др. Предвид войната, обаче, е ясно, че част от изискванията е трудно да бъдат спазени. Това важи особено в случаите, в които някой от документите се налага да бъде издаден от украинска институция.

Целта на нашия съвместен проект е да предоставим една по-пълна и задълбочена експертиза по въпросите на трудовото законодателство в България, както и различните гледни точки при изследването на множеството хипотези в едно ТПО.“ – споделят д-р Мария Титопулу, зам. управител на ЛОТ-КОНСУЛТ и адв. Асен Велинов,  старши партньор в Консултантска къща „Велинов и партньори”.

Всички издания на рубриката могат да бъдат гледани в официалните канали на двете компании:

You Tube/ Velinov & Partners Consulting House и You Tube/ LOT CONSULT

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!