Дейности в областта на Човешките ресурси, които могат да бъдат автоматизирани с помощта на технологиите

Според компанията McKinsey, 56% от типичните задачи на HR екипите могат да бъдат автоматизирани с помощта на съвременни технологии. Пандемията също ускори въвеждането на иновации в човешките ресурси. Нека разгледаме кои HR дейности могат да бъдат изпълнявани от технологиите на този етап.

Подбор на персонал

Автоматизирането на процеса по набиране на персонал може да подобри значително успеваемостта на служителите, които се занимават с това, да намали разходите и да подобри системата за подбор на персонала. Тези инструменти помагат за по-ефективно намиране и подбор на кандидати, като по този начин привличат по-качествени и талантливи служители.

Известни са софтуери за набиране на персонал, които предоставят облачната система за проследяване на кандидати и които помагат да намерите идеалния кандидат за Вашата компания чрез създаване на процедури за набиране на персонал. 

Когато софтуерът обединява функции за подбор, тестване, проследяване, обучение и оценяване на компетенции  това облекчава процеса и тогава можете да се възползвате от единно място за обработване на данните в процеса. Подборът започва със създаване на тестове, въпросници, с които предварително да се оценят уменията на кандидатите преди да бъдат допуснати до интервю за работа. 

Управление на обучението и развитието на персонала

Анализът на уменията показва областите, в които служителят се справя или ще се справя отлично и тези, които служителят е необходимо да подобри. На много места това все още се прави ръчно от отдела по човешки ресурси или от мениджъра на фирмата чрез разработване на модели за оценка на уменията, попълване на анкети и тестове. В днешно време тази дейност да се автоматизира или значително се подпомага от платформите за обучение и развитие. 

Например, някои софтуери за обучение и развитие предлагат инструменти за оценка на текущото ниво на компетентност на служителите. В системата могат да се създават периоди за оценка, след което служителят се оценява. Като резултат, в системата се създава профил на служителя въз основа на голям брой данни, който включва оценка на ефективността, развитие на уменията на база на резултатите от обучението, степента на обучение, ангажираността и т.н.

Въз основа на тези данни се създава „идеален профил“ на служителите за всяка позиция и се формират изисквания към кандидатите. На служителите се предлагат най-добрите форми на обучения, които да помогнат за развиване на уменията. Резултатите от обучението са свързани с постигането на целите на компанията, което помага да се оцени и прогнозира възвръщаемостта на инвестициите в развитието на персонала.

Софтуерът за обучение и развитие на персонала може да съдържа тестове, с които да се оценяват периодично знанията и уменията на служителите. Чрез него може да се заложат компетентности, които служителите да придобиват чрез преминатите обучения и тренинги в системата за обучение. Често вградената функционалност за 360 градусова обратна връзка се използва за годишната оценка на мениджърите.

Обучение на служителите

С помощта на платформа за дистанционното обучение, служителите имат постоянен достъп до материали и курсове, тъй като в него се съхраняват електронни книги, курсове, записи на уебинари и други полезни материали. В големите компании, които имат много голям брой служители е трудно да се осигури висококачествено обучение за всеки служител без да се правят големи разходи. Чрез правилен избор на софтуер за дистанционно обучение и развитие LMS ще можете автоматично да записвате служителите на курсове, на тренинги онлайн, за конкретни уроци, да добавяте сертификати за взетите курсове и да проследявате напредъка и др..

Онлайн обучението може да се използва за обучението на служители с различна цел – за новодошли (за запознаване с компанията, нейните процеси и технологии при работа), за служители, които да разширят познанията си в дадена област, за провеждане на периодични обучения и други.  

Мотивация и ангажираност на служителите

Известно е, че наградите увеличават нивата на допамин в човек. Затова все повече компании поощряват своите служители, но не чрез парични възнаграждения, а под формата на игри. Освен че осигурява приятни чувства, допаминът повишава мотивацията, фокуса и настроението. В днешно време подобни стимули за мотивация могат да бъдат създадени  с използването на различни програми. 

Например, за да мотивира своите 20000 отдалечени оператори компанията LiveOps разработва услугата геймификация Bunchball, както и платформа, в която служителите получават значки и точки за допълнително обучение, сертификати, споделяне на знания, коучинг и други дейности. В резултат на това участващите оператори увеличават удовлетвореността на клиентите с 9% и ефективността на обажданията с 23%.

Автоматизирането на процеси и дейности в областта на човешките ресурси помага да се опростят трудоемките задачи и освобождава време за по-стратегическите задачи. Затова технологиите навлизат все повече в тази сфера и много компании използват разработени системи, които автоматизират работата на служителите в HR отделите. 

Ако искате да се запознаете с възможностите за интегриране на платформа за дистанционно обучение и дигитализация на процесите по подбор, развитие и обучение на човешките ресурси, може да се свържете с нас на тел:  02 850 53 64 или на мейл office@nitbg.com.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!