КАК НАЙ-УСПЕШНО, БЪРЗО И ЕФЕКТИВНО ДА РАЗРЕШИМ СПОРОВЕТЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО? КАК ДА ПОСТИГНЕМ БАЛАНС В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ КОЛЕГИ И МЕНИДЖЪРИ?

 

Конфликтите на работното място са причина за 90% от доброволните напускания на ценни кадри във фирмата и над 50% за принудителната раздяла с ценен работник/служител или мениджър. Отделно от това, всеки конфликт влияе негатино върху ефективността на цялата компания като намалява качеството на предлаганите от нея услуги и понижава значително нивото на производителност. Всеки работодотел поне веднъж се е сблъсквал и с претенции от бивш служител на компанията, някои от които преминават към образуване на съдебно дело. Съдебният процес е свързан със загубата на много време, нерви и финанси, а всички ръководители на компании са наясно, че това са изключително ценни фирмени ресурси, които не трябва да се изразходват нерационално. Нещо повече – съдебният процес е публичен, което означава, че неограничен кръг от трети лица могат да получат достъп до конфиденциална фирмена информация, в т.ч. търговска тайна, фирмено ноу-хау, както и всякакви други поверителни данни, които компаниите трябва да пазят стриктно, за да развиват успешно своя бизнес модел.

 

По причина, все повече работодатели и мениджъри взимат решение да пристъпят към разрешаване на създалите се конфликти в компанията, търсейки възможно най-адекватен, разумен и бърз начин да потушат създалото се напрежение.

 

 

ЗАЩО ВСЕ ПОВЕЧЕ КОМПАНИИ ТЪРСЯТ РЕШЕНИЕ НА СВОИТЕ СПОРОВЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ЧРЕЗ МЕДИАЦИЯ?

 

Все повече мениджъри знаят, че техните казуси могат да се разрешат чрез медиация - независимо дали по случая се води вече дело или не. Медиацията има за цел да се стигне до споразумение между страните в извънсъдебна среда. Тази практика става все по-популярна у нас.

 

Медиацията най-пълно и адекватно може да задоволи конкретните нужди на спорещите страни в на работното място и постигнатото споразумение най-точно да задоволява техните интереси. Един съдебен процес допълнително може да натегне и без това сложните взаимоотношения. Чрез медиацията се изглаждат доста недоразумения, поради което влошаването на отношенията между колегите и мениджърите няма да повлияе на интересите на работодателя кардинално и всички заинтересовани страни ще излязат от тази ситуация с най-малко негативи.

 

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА МЕДИАЦИЯТА НА РАБОТНОТО МЯСТО?

 

СТРОГА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ, БЪРЗИНА, НИСКИ РАЗХОДИ, ГЪВКАВОСТ, КРЕАТИВНОСТ, ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО.

 

  • Едно от най-важните предимства е, че всичко, което се казва и споделя по време на и в процеса на процедурата по медиация, е строго конфиденциално. Така търговски тайни и други интереси на страните остават защитени;
  • Страните могат да се договорят за креативни решения, които никога не биха постигнали в един съдебен процес и които са извън обхвата на решението на съдия или арбитър. Страните сами определят интересите и приоритетите си;
  • Медиацията запазва и възстановява взаимоотношенията между страните;
  • Регистриран е висок процент на постигане на споразумение чрез медиация /над 80 %/;    
  • Медиацията е процедура, при която няма налагане на чужда воля върху спорещите и няма губеща страна.

 

Екипът на Българска Косултантска Група (Bulgarian Consulting Group, https://www.bulgarianconsulting.eu) подкрепя българските работодатели по пътя към защитата на техните права и интереси по отношение на създалите се конфликти и спорове в техните предприятия. По тази причина, част от нашата партньорска мрежа е професионален Център за търговска и трудова медиация (http://mediatori.bg/), създаден през 2018 година. Още от началото на своята дейност, Центърът става известен с ефективната си работа в областта на доброволното разрешаване на спорове от различен характер и постигането на устойчиви win-win споразумения за своите клиенти. Екипът от сертифицирани медиатори се отличава с юридическо образование, солиден професионален опит, гъвкавост, иноваторски идеи и действия.

Нашите клиенти и партньори споделят открито своята удоволетвореност от постигнатите в Центъра споразумения, характеризиращи се с устойчивост, трайност, правна издържаност, коректност и висок професионализъм.

 

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!